twendy_one_1.jpg

ส่วนใหญ่หุ่นยนต์ที่ซีเล่าให้ฟัง ถ้าไม่ออกแนวๆ ของเล่น หรือใช้ในสมรภูมิรบก็จะไว้ดูแลคนชรา

แต่ล่าสุดมีฮิวแมนอยด์ (หุ่นยนต์ที่มีโครงสร้างคล้ายมนุษย์) ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อเป็นพี่

เลี้ยงคอยดูแลผู้พิการโดยเฉพาะแล้วล่ะค่ะ

Twendy-One เป็นฮิวแมนอยด์ที่มีโครงสร้างแข็งแรง และเซ็นเซอร์ที่สามารถทำงานร่วมกันได้

ทั้งหมด โดยเฉพาะบริเวณมือที่รับรู้สัมผัส สามารถตอบสนองต่อสิ่งของหนักเบา หรือแรงกดได้

ส่วนสูงของมันประมาณ 5 ฟุต หนัก 112 กิโลกรัม เคลื่อนที่ด้วยล้อ พัฒนาโดยวิศวกรเครื่องกลที่

มหาวิทยาลัยวาเซดะในประเทศญี่ปุ่นค่ะ

twendy_one_2.jpg

Twendy-One สามารถสื่อสารด้วยการพูด และคอยดูแลผู้พิการอย่างใกล้ชิด โดยจะอยู่ในห้องที่

มันมีความเข้าใจสภาพแวดล้อมทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วย เตียง โต๊ะครัว โต๊ะทานอาหารและตู้เย็น

ซึ่งภารกิจที่ Twendy-One ทำได้ก็เช่น ช่วยผู้พิการให้ลุกขึ้นมานั่ง และประคองขึ้นรถเข็น ปิ้งและ

คีบขนมปังจากเครื่องปิ้งใส่จาน เปิดและหยิบซอสที่อยู่ในตู้เย็นมาจัดเป็นชุดอาหารยกไปเสิร์ฟที่

โต๊ะ ทานอาหารที่อยู่กลางห้อง เรียกว่า ดูแลผู้พิการตั้งแต่ตื่นลุกจากเตียงจนทานอาหารค่ะ

twendy_one_3.jpg

twendy_one_4.jpg

ทีมพัฒนาใช้เวลา 7 ปีและเงินทุนหลายล้านเหรียญ เพื่อสร้าง Twendy ที่ประกอบด้วยเซ็นเซอร์

แรงดัน 241 ชุดสำหรับฝ่ามือด้านในที่ใช้ซิลิโคน

twendy_one_5.jpg

คาดว่า Twendy-One จะสามารถวางตลาดได้ในปี 2015 ราคาก็ประมาณ 200,000 เหรียญฯ

หรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ 6,200,000 บาทค่ะ ซีว่า คลิกไปดูคลิปวิดีโอความสามารถอัน

น่าทึ่งของฮิวแมนอยด์กันเลยดีกว่าค่ะ

twendy_one_6.jpg

twendy_one_7.jpg