waterproof.jpg

ในงาน CES 2008  มักจะถูกใช้เป็นที่ประชาสัมพันธ์ตัวเอง หรือเว็บไซต์ ซึ่งทำให้งานมีสีสันมากขึ้น

โดยเจ้าของงานไม่ต้องจ้างคนเหล่านี้เลย อย่างรายล่าสุดที่ซีไปพบจะเป็นแรปเปอร์หนุ่มจากเว็บไซต์

reviewed.com ที่นอกจากจะมาทำเพลงแรปโปรโมตเว็บไซต์ตัวเองในงานแล้ว ยังมีลูกเล่นแปลกๆ

ในการรีวิว Gadget ที่ไม่เหมือนใครอีกด้วยค่ะ

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=Tg2e5CYETQI]

แม้ Sanyo จะโชว์กล้องถ่ายวิดีโอและจอทีวีที่กันน้ำได้ด้วยการปล่อยสายน้ำให้ไหลผ่านอุปกรณ์

เหล่านี้ในขณะที่มันกำลังทำงาน แรปเปอร์หนุ่มคนเดิมที่กลับมาในมาดใหม่รีวิวกล้องถ่ายรูป และ

กล้องถ่ายวิดีโอดิจิตอลด้วยการนำตู้ปลาขนาดใหญ่ที่ใส่น้ำเต็ม ลากเข้าไปในงานครั้งนี้ ส่วนการ

รีวิวของเขาจะเป็นอย่างไร และได้รับความสนใจแค่ไหน…ลองไปพิสูจน์กันด้วยสายตาของเพื่อนๆ

ดีกว่าค่ะ 😉

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=t2S_I2EPNLg]