สองนักศึกษาจาก Royal College of Art ได้ค้นพบวิธีนำสิ่งที่คนต้องตัดทิ้งอยู่เป็นประจำ มาทำให้เกิดประโยชน์ผลิตออกมาเป็นแว่นตาแฟชั่น

“Hair Glasses” เป็นผลงานจากการสร้างสรรค์ของ Alexander Groves และ Azuka Murakami มาทำงานออกแบบร่วมกันภายใต้ชื่อ Studio Swine ตัวกรอบแว่นทำมาจากเส้นผมของมนุษย์กับไบโอเรซิ่น ผสมกันด้วยสารบางอย่างออกมาได้วัสดุที่สามารถย่อยสลายได้ 100 % แถมยังไม่มีการปล่อยของเสียออกมาในระหว่างกระบวนการผลิตอีกด้วย

Groves และ Murakami ตระหนักดีว่านับวันประชากรโลกเพิ่มขึ้นๆทุกวันอย่างต่อเนื่องและไม่มีทีท่าที่จะลดลงเลย การนำเส้นผมมาแปรเปลี่ยนเป็นวัสดุชนิดใหม่ที่ใช้ในการผลิตจึงช่วยลดการใช้ทรัพยากรอื่นๆลงไปได้มาก ยิ่งถ้าวัสดุตัวนี้ได้รับการยอมรับและแพร่หลายในวงการแฟชั่นแล้ว ในอนาคตก็อาจนำไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆได้อีก

แว่นตาเส้นผมจาก Studio Swine ได้ถูกนำไปแสดงพร้อมกับ Solar-Sinter ปริ้นเตอร์แสงอาทิตย์ 3 มิติ ในงานนิทรรศการ 2011 Royal College of Art graduate exhibition ที่เพิ่งสิ้นสุดไปเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะ

VIA Gizmag