เก้าอี้ตัวนี้เป็นเก้าอี้ที่นำรูปแบบของการเรียนภาษาอังกฤษและการออกแบบมาใช้ร่วมกันได้อย่างลงตัว

เก้าอี้ตัวนี้เป็นเก้าอี้แบบ knock down ประกอบด้วยตัวเอง ซึ่งชิ้นส่วนต่างๆออกแบบมาให้เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ 5 ตัวคือ C H A I R ที่เมื่อรวมกันแล้วก็คือคำว่าเก้าอี้ในภาษาอังกฤษ เมื่อนำชิ้นส่วนทุกชิ้นมาประกอบเข้าด้วยกันก็จะกลายเป็นเก้าอี้เก๋ๆหนึ่งตัว

นี่ถือเป็นการออกแบบที่แฝงไปด้วยความสนุกสนานและเต็มไปด้วยจินตนาการ เจ้าของผลงานชิ้นนี้ก็คือ นักออกแบบชื่อ Eric Ku ค่ะ

VIA technabob