เครื่องพิมพ์ 3D ส่วนใหญ่มักจะใช้พลาสติก ABS เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต ต่อไปในอนาคตเรากำลังจะมีพลาสติกที่ใช้เป็นวงจรอิเลคทรอนิกส์ได้แล้ว

วัสดุตัวนี้ทำมาจาก carbon black และ polymorph มันมีชื่อเรียกว่า carbomorph นักวิจัยจาก University of Warwick ประสบความสำเร็จในการนำ carbomorph มาผลิตออกมาเป็นอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์อย่างง่ายๆอย่างเช่น จอยเกมที่มีปุ่มระบบสัมผัส, ถุงมือที่โค้งงอได้และเหยือกน้ำที่สามารถรับรู้ปริมาณของเหลวที่ใส่อยู่ได้ ซึ่งสิ่งของเหล่านี้ผลิตโดยใช้เครื่องพิมพ์สามมิติภายใต้การพิมพ์ออกมาแค่ครั้งเดียว ก็สามารพิมพ์ส่วนที่เป็นพลาสติกและวงจรอิเลคทรอนิกส์ได้พร้อมๆกัน

นักวิจัยมองในแง่ดีว่าในอนาคตจะสามารถนำไปใช้ผลิตอุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ที่มีความซับซ้อนได้ภายในกระบวนการเดียว เช่น มือถือ หากมองในด้านการใช้งานส่วนตัวคนเราก็จะผลิตของขี้มาใช้เองได้ไม่ยากหรือถ้าอุปกรณ์ไหนชิ้นส่วนเสียหายก็พิมพ์ขึ้นมาใหม่เลย ไม่ต้องเสียเวลาออกไปซื้อค่ะ

VIA technabob