วันหมออายุบนฉลากสินค้าอาจไม่จำเป็นอีกต่อไป เมื่อมี electronic label ฉลากไฮเทคที่ช่วยบอกเราให้รู้ว่านมที่บรรจุภายในเสียแล้วรึยัง

electronic label

electronic label

นี่คือฉลากอัจฉริยะต้นแบบที่ทำมาจากแผ่นฟิล์มทรานซิสเตอร์ที่พัฒนาขึ้นมาจาก nanomaterial graphene ซึ่งมีราคาถูก แถมยังมีคุณภาพดีกว่าแผ่นฟิล์มแบบเดียวกันที่วางขายในตลาดตอนนี้

ข้อดีคือนำไปประยุกต์ใช้ได้มากมาย  ยกตัวอย่างเช่น ใช้เป็นฉลากติดกับสินค้าที่วางขายในซุเปเปอร์มาร์เก็ต เวลาที่จะต้องการเปลี่ยนสิยค้า ไม่จำเป็นต้องเอาสติกเกอร์ไปปิดทับใหม่ทุกชิ้น ตัวป้ายสามารถอัพเดทเป็นราคาใหม่ได้อัตโนมัติ, เอามาใช้กับหนังสือเดินทางโดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเล่มใหม่เมื่อหมดอายุ หรือช้ทำฉลากไวน์บอกได้ว่าอุณภูมิที่ใช้เก็บสูงเกินไป เมื่อนำเทคโนโลยีนี้มาใช้งานร่วมกับ IoT มันสามารถนำไปใช้งานได้อย่างหลากหลาย เช่น ฉลากบนขวดนมเชื่อมต่อกับแอปบนสมาร์ทโฟน มันจะส่งการแจ้งเตือนให้คุณรู้เมื่อนมใกล้หมดอายุ

เนื่องจากเป็นของใหม่ มันจึงมีข้อจำกัดหลายอย่างที่รอการแก้ไขให้ดีขึ้นก่อนจะทำเวอร์ชั่นวางขายจริง นั่นก็คือการจำกัดด้านการใช้งานและการสิ้นเปลืองแบตเตอรี่ ซึ่งตอนนี้ทางผู้พัฒนากำลังให้ความสนใจในการนำแบตเตอรี่แบบชาร์จไวมาใช้ รวมถึงการติดแผงโซล่าร์เซลล์ขนาดเล็กเข้าไปเพื่อให้ผลิตไฟฟ้าเองได้  เรียกว่าถ้าแก้ปัญหาเหล่านี้ได้เรียบร้อยเมื่อไหร เอาจะได้เห็นอีกหนึ่งนวัตกรรมแห่งยุคก็ว่าได้
VIA smithsonianmag