ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา Drone ได้รับความนิยมมากขึ้น แต่ก็มีอันตรายที่จะนำไปใช้ในพื้นที่เสี่ยงอย่างสนามบินหรือคุก นั่นจึงเป็นที่มาของการลงทะเบียน ID ประจำเครื่อง

Drone

Drone

ในช่วงปีที่ผ่านมา ทางหน่วยงานภาครัฐพยายามหาวิธีเพื่อใช้ระบุตัวตนของโดรนเพื่อรู้ว่าเครื่องนั้นเป็นของใคร เพื่อจะได้ตามตัวเจ้าของได้ถูกคนเวลาที่ใช้โดรนไปทำความผิดต่างๆ

ล่าสุดทาง Federal Aviation Administration (FAA) ที่รับผิดชอบเรื่องกฎการบินได้เชิญบริษัทผู้ผลิตโดรนกว่า 70 บริษัท มาพูดคุยเรื่องของ drone ID และเทคโนโลยีการติดตามต่างๆ โดยคณะกรรมการของ Unmanned Aerial Systems (UAS) Identification และ Tracking Aviation Rulemaking Committee (ARC) นั้นจะประกอบด้วย New York Police Department, the Air Line Pilots Association, DJI, Qualcomm และ Amazon

ทางด้าน DJI นั้นกำลังศึกษาระบบที่ช่วยให้เจ้าหน้าที่ รู้ ID ประจำเครื่องของโดรนที่บินอยู่กลางอากาศได้ ด้วยการใช้ “electronic identification framework” โดยมันจะส่งพิกัดและเลขทะเบียนผ่านคลื่นวิทยุมายังอุปกรณ์ของเจ้าหน้าที่เปรียบเทียบกับฐานข้อมูล ซึ่งโดรนหลานยี่ห้อรองรับการส่งสัญญาณผ่านคลื่นวิทยุอยู่แล้ว จึงทำให้ผู้ผลิตแบรนด์อื่นๆจึงนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ได้ไม่ยาก

แน่นอนว่าคนที่จะเข้าถึงข้อมูลนี้ได้ต้องเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเท่านั้น สิ่งที่ต้องขบคิดก็คือความเป็นส่วนตัวว่าเจ้าหน้าที่จะเข้าถึงข้อมูลได้มากน้อยแค่ไหน ถ้าระบบตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยเมื่อไหร่ โดรนทุกลำจะต้องมาลงทะเบียน เพื่อรับ ID ประจำเครื่อง

VIA DT