Microsoft ประกาศเปิดเผยข้อมูล HoloLens 2 ที่ทำงานได้ชาญฉลาดยิ่งขึ้น ด้วยการฝังชิป AI ช่วยร่วมประมวลผลในตัว แทนการส่งไปประมวลผลบน Cloud แบบเดิม

HoloLens 2

HoloLens 2

ปัจจุบันต้องบอกว่าปัญญาประดิษฐ์กลายเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ลงไปแฝงตัวอยู่ในข้าวของเครื่องใช้รอบตัวเราอย่างแยกไม่ออก ล่าสุดทางไมโครซอฟท์ประการนำชิป AI มาใส่ในแว่นตา AR รุ่นที่สอง เพื่อช่วยร่วมประมวลผลแทนที่จะส่งไปประมวลผลบน Cloud ช่วยให้ทำงานได้เร็วขึ้นกว่ารุ่นแรก

ไมโครซอฟท์เล็งเห็นปัญหาว่าโดยทั่วไปอุปกรณ์ที่ใช้ AI นั้นมักจะใช้งาน AI เป็นประจำ ดังนั้นการสงข้อมูลไปประมวลผลบนระบบ Cloud นั้นจึงทำให้การทำงานล่าช้า รวมถึงทำให้เปลืองแบตเตอรี่มากขึ้น การทำให้ปัญญาประดิษฐ์สามารถประมวลผลได้ในตัวอุปกรณ์อย่างมือถือหรือแว่นตา VR นั้นจะมีข้อดีหลายอย่าง เช่น การประมวลผลต่างๆทำได้เร็วขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องส่งข้อมูลไปยังเซิร์ฟเวอร์ นั่นหมายความว่าเราไม่จำเป็นต้องต่ออินเตอร์เน็ตก็สามารถใช้งานได้ การประมวลผลข้อมูลก็มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น

ชิปตัวนี้ทางไมโครซอฟท์ไม่ได้ผลิตเองแต่จะจ้างบริษัทอื่นให้พัฒนาให้ โดยจะถูกใส่เข้าไปใน “Holographic Processing Unit” (HPU) ซึ่งรับหน้าที่หลักในการประมวลผลเรื่องภาพ ด้วยการรับข้อมูลจากเซนเซอร์ต่างๆของตัวแว่น เช่น เซนเซอร์จับการเคลื่อนไหวของศีรษะ, กล้องอินฟราเรด เป็นต้น จากนั้นก็จะวิเคราะห์ข้อมูลด้วย deep neural networks ส่วนเรื่องวันจำหน่ายอย่างเป็นทางการนั้นคาดว่าจะพร้อมขายจริงในปี 2019 เลยค่ะ

VIA The Verge