มาแล้วค่ะกับอีกหนึ่งโครงการดีๆจากพี่จอห์น รัตนเวโรจน์กับ STAR TECH 2018 ที่จะเป็นหนึ่งในกำลังสำคัญที่ช่วยผลักดันวงการไอทีของประเทศไทย

หากคุณคือ…

  • หนึ่งในคนที่เชื่อมั่นว่า เทคโนโลยีจะสามารถเปลี่ยนชีวิตของคนเราได้
  • คนที่สนใจและใช้งานเทคโนโลยีมาทำให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน
  • นักธุรกิจหรือผู้ประกอบการทั้งรุ่นใหญ่ รุ่นเล็ก ที่นำเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของธุรกิจ

หากคุณคือ คนที่มีคุณสมบัติเหล่านี้ อย่ารอช้า…
มาร่วมสร้างปรากฏการณ์ใหม่ ที่จะพาให้สังคมไทยก้าวไกลสู่สังคมโลกที่ไร้ขีดจำกัดด้วยเทคโนโลยีเต็มรูปแบบ!! กับโครงการสร้างการตระหนักรู้สู่การเป็นผู้นำความคิดทางด้านเทคโนโลยี STAR TECH 2018

ใครที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ เข้าร่วมโครงการค้นหาสุดยอด STAR TECH ปี 2018 ผู้นำทางด้านการใช้เทคโนโลยีที่ประสบความสำเร็จ เพื่อจะเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการช่วยผลักดันทางด้านการพัฒนาและการใช้เทคโนโลยีในประเทศไทย โดยแบ่งคุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประกวดดังนี้

กลุ่มที่ 1 Digital Community Leader (DCL)
ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก และขนาดกลาง ที่ประสบความสำเร็จในการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริม และพัฒนาธุรกิจที่ดำเนินการ หรือคนที่มีผลงานเทคโนโลยีที่สามารถนำมาช่วยพัฒนา ส่งเสริมสินค้า และบริการที่เกี่ยวกับ OTOP ได้

กลุ่มที่ 2 Digital Start Up (DSU)
ผู้ที่มีผลงาน หรือโครงการด้านเทคโนยีที่สร้างสรรค์ และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศ เช่น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม ด้านดนตรี ด้านการท่องเที่ยว ด้านการศึกษา ด้านกีฬา ด้านสาธารณสุข ด้านการสื่อสาร ด้านสิ่งแวดล้อม ฯลฯ

กลุ่มที่ 3 Digital Business Transformation (DBT)
ผู้ประกอบการ ผู้บริหารธุรกิจ หรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่เห็นความสำคัญในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาธุรกิจให้เกิดความยั่งยืน เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ – 14 กันยายน 2561 สามารถเข้าร่วมโครงการ STAR TECH 2018 ด้วยวีดีโอ CLICK HERE!