คุณคิดยังไงกับการศึกษาไทยในยุคดิจิทัล สิ่งที่เรามักได้ยินเสมอช่วงหลัง อย่างคำว่า Education Technology เรียกได้ว่าเข้ามามีบทบาทมากขึ้น เพราะการศึกษาถือเป็นรากฐานที่สำคัญของเด็กรุ่นใหม่ 

คำว่า เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เป็นการนำเทคโนโลยีที่มีอยู่ปัจจุบันมาใช้ร่วมกันอย่างมีระบบ เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการศึกษาให้ก้าวหน้าไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่างมากในปัจจุบัน 

เราไม่รู้เลยว่าอีก 10 ปี 20 ปี ข้างหน้าจะมีเทคโนโลยีอะไรใหม่เข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกกับเราบ้าง แต่ที่แน่ๆ ในปี 2020 วงการการศึกษาน่าจะได้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเป็นอย่างมมาก

วันนี้เราสรุปเทรนด์สำคัญๆ ที่คาดว่าจะเห็นในปี 2020 ในวงการการศึกษา ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในบ้าง

1 อุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์ถูกใช้ในห้องเรียนมากขึ้น

เราจะได้เห็นการเรียนการสอนแบบใหม่ที่ใช้อุปกรณ์อีเล็กทรอนิกส์มากขึ้น เช่น iPad หรือ Robot เข้ามาช่วยเพื่อเสริมทักษะและสร้างความสนุกในการเรียนการสอน ทั้งแง่ของการค้นคว้าหาข้อมูลบนโลกออนไลน์ หรือแม้แต่การทำกิจกรรมในห้องเรียน 

2 การเรียนการสอนทางไกล

การเรียนการสอนที่เป็นรูปแบบทางไกล อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ อาจารย์อาจจะสอนอยู่อีกที่ ขณะที่นักเรียนนั่งเรียนอีกทีก็เป็นไปได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องเป็นรูปแบบ Two-way communication ตอบโต้กันได้เป็นอย่างดี ในยุคที่เทคโนโลยี 5G กำลังจะมา

3 สอนแบบใช้เทคโนโลยี VR สร้างกิจกรรม

การใช้เทคโนโลยี VR หรือ Virtual reality ที่เป็นการจำลองสภาพแวดล้อมจริงเข้าไปให้เสมือนจริง โดยผ่านการรับรู้จากการมองเห็น เสียง สัมผัส เป็นหนึ่งเทคโนโลยีที่นำเข้ามาใช้ในสื่อการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมทักษะให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากโลกเสมือนจริง 

4 Digital Skiil ที่เด็กไทยต้องมี

ทักษะทางการศึกษารูปแบบใหม่จะเริ่มมีสิ่งที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลและเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง อย่างเรื่องของการเรียนโค้ดดิ้งที่ต้องเริ่มเรียนในเด็กวัยประถม เพราะวิชาที่เกี่ยวกับดิจิทัลนับว่าจะช่วยส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะมากขึ้น เนื่องจากเป็นสิ่งที่โลกดิจิทัลกำลังต้องการ

5 Big Data รวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่

เทคโนโลยีไม่เอื้อให้กับแค่ผู้เรียน นักเรียนและคุณครูเท่านั้น แต่สำหรับสถาบัน หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องมีการเก็บข้อมูลโดยใช้ Big Data ที่ทันสมัยเพื่อเชื่อมโยงและรวบรวมเรื่องการศึกษาทั้งโรงเรียนรัฐ และเอกชน เข้าไว้ด้วยกัน และสามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างทั่วถึง

การศึกษานอกห้องเรียนเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะทุกวันนี้เทคโนโลยีเข้าถึงทุกอย่างแบบไม่ต้องสงสัย และมาพร้อมกับความสะดวกสบายให้เราได้เข้าถึงและเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัวเราได้เป็นอย่างมาก คุณละคิดว่าเทคโนโลยีอะไรที่จะมาเปลี่ยนเพื่อการศึกษาไทยอีกบ้าง