ยุคนี้เทคโนโลยีทำให้เรื่องยากๆ กลายเป็นเรื่องง่าย อยากได้อะไร อยากรู้อะไรก็แค่ Search หา โดยเฉพาะด้านข้อมูล อย่างการเข้าถึงฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง Farmer ONE ก็สามารถทำให้เราทราบได้ว่าข้อมูลจำนวนครัวเรือนเกษตรกร ที่ปลูกพืช หรือเลี้ยงสัตว์มีเท่าไหร่ แถมยังให้ข้อมูลข่าวสารเพื่อเกษตรกรได้ติดตามว่าสถานการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อการทำเกษตรอย่างไรบ้าง

รัฐจัดใหญ่ ✌ เปิด Big Data ‘ฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง Farmer ONE’ ให้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกที่เว็บไซต์…

โพสต์โดย DGA Thailand เมื่อ วันพุธที่ 29 มกราคม 2020

อ้างอิงข้อมูลจากเพจเฟซบุ๊ก DGA Thailand  ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมด้วย กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ สำนักงานรัฐบาลพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ได้จัดใหญ่ เปิด Big Data ฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง Farmer ONE ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลหลายๆ ด้านได้อย่างสะดวกที่เว็บไซต์ http://farmerone.org/ แล้ว

http://farmerone.org/

โดยในเว็บไซต์ http://farmerone.org/ จะแสดงข้อมูลต่างๆ อาทิ ข้อมูลจำนวนตัวเลขเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน จำนวนครัวเรือนเกษตรกร ที่ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ ปลูกข้าว จำนวนพื้นที่ในการทำการเกษตร เป็นต้น

http://farmerone.org/

 http://farmerone.org/

นอกจากข้อมูลข้างต้นแล้ว ในเว็บไซต์ยังมีข่าวสารที่เป็นเฉพาะทางแก่เกษตรกร ทั้ง การพยาการณ์อากาศ การเฝ้าระวังแผ่นดินไหว สถานการณ์น้ำ การเดินเรือ และวีดิโอรายการที่เกี่ยวกับการเกษตรที่น่าสนใจ

http://farmerone.org/

http://farmerone.org/

เรียกได้ว่าเป็นการดูข้อมูลแบบสมาร์ทในโลกปัจจุบันอย่างมาก เพราะเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายให้กับเกษตรกรในแง่ของการติดตามข้อมูลข่าวสาร และฐานข้อมูลให้ผู้ที่สนใจได้รู้ว่า จำนวนเกษตรกรในบ้านเรามีมากเท่าไหร่ แล้วส่วนใหญ่ทำอะไรกันบ้าง

ภาพประกอบจากหน้าเว็บ http://farmerone.org/ และ Pixabay