หลังจากในเดือนมกราคมที่ผ่านมามีผู้ประกอบการโทรคมนาคมทั้ง 5 รายได้เข้ารับเอกสารการยื่นประมูลกับทาง กสทช. เป็นที่เรียบร้อยแล้ว วันนี้ (4 ก.พ.63) ทางกสทช.ได้เปิดให้เอกชนเข้ายื่นเอกสารการประมูล 5G ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ประกอบการทั้ง 5 ราย อย่าง True , Dtac , TOT , CAT และ AIS เข้ายื่นประมูล

ทั้งนี้ทางกสทช. จะแถลงผลตรวจคุณสมบัติในวันที่ 11 ก.พ. นี้ พร้อมรายละเอียดว่าแต่ละรายเข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่ใดบ้าง ก่อนที่การประมูลจริงจะเริ่มต้นในวันที่ 16 ก.พ.นี้

อย่างไรก็ตามการประมูลคลื่น 5G ในปี 2563 นี้ กสทช. ได้นำคลื่นออกมาประมูล ทั้งหมด 4 ย่านคลื่น ได้แก่ 700 MHz, 1800 MHz, 2600 MHz และ 26 GHzทางกสทช. จะประมูลทั้ง 4 คลื่นความถี่

ทั้งนี้จากการอัปเดตล่าสุดจนถึงช่วงเวลา 10.45 นาที ยังไม่พบว่ามีโอเปอเรเตอร์รายใดเข้ายื่นเอกสารการประมูล แต่อย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามต่อไปว่าเจ้าใดจะเข้ายื่นเอกสารการประมูลเป็นเจ้าแรก โดย กสทช. จะเปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลคลื่นความถี่สำหรับให้บริการ 5G ยื่นเอกสารแจ้งความจำนงเข้าร่วมประมูลตั้งแต่เวลา 8.30 – 16.30 น. ของวันที่ 4 ก.พ. 63