หลังจบการประมูลคลื่นความถี่ 5G ไปเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ล่าสุดวันนี้ (21 ก.พ.63) มีผู้ชนะการประมูล 5G นำเงินงวดแรกมาชำระถึง 2 รายด้วยกัน คือ บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือ AWN ผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz และบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด หรือ DTN ผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 26 GHz ได้นำเงินประมูลคลื่นความถี่มาชำระและรับใบอนุญาตจากสำนักงาน กสทช.

AIS เข้าชำระเงินงวดแรกเป็นรายแรก

ais 5G

บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค หรือ AWN ในกลุ่มเอไอเอส ได้ชำระเงินค่าประมูลใบอนุญาตคลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz งวดที่ 1 จำนวน 2,093,027,000 บาท (สองพันเก้าสิบสามล้านสองหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จากราคาประมูลทั้งหมด 20,930,270,000 บาท (สองหมื่นเก้าร้อยสามสิบล้านสองแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ais 5G

โดยการชำระค่าใบอนุญาต คลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz จะแบ่งเป็น 7 งวด ได้แก่ งวดที่ 1 จำนวน 10% และงวดที่ 2-7 จำนวนงวดละ 15% (ปีที่ 5-10) โดยผู้ชนะการประมูลจะต้องขยายโครงข่ายให้ครอบคลุม 50% ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ภายใน 1 ปี และครอบคลุม 50% ของประชากรใน Smart city ภายใน 4 ปี

Dtac ตามมา ชำระเงินงวดแรก คลื่น 26 GHz

dtac 5G

ด้าน บริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จำกัด หรือ DTN ผู้ชนะการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 26 GHz จำนวน 200 MHz ในวันนี้(21 ก.พ.63) ได้ชำระเงินงวดเดียวของราคาที่ชนะการประมูล ตามเงื่อนไขการประมูล เป็นจำนวนรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 974,128,001.07 บาท

ทั้งนี้ในวันเดียวกัน สำนักงาน กสทช. ได้จัดพิธีมอบใบอนุญาตคลื่นความถี่ย่าน 2600 MHz ให้แก่ AWN ด้วย