สถานการณ์ของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ในปัจจุบันนั้นนับว่าเป็นเรื่องที่ร้ายแรงที่ผู้คนทั่วโลกต้องตระหนักถึงความน่ากลัวของโรคนี้แล้วนะคะ.. เพราะนับตั้งแต่องค์การอนามัยโลก หรือ WHO ได้ออกแถลงการณ์ให้ COVID-19 เข้าสู่ภาวะ -การระบาดใหญ่- ทั่วโลก หรือ Pandemic ซึ่งหมายความว่าเป็นโรคที่มีการระบาดในหลายประเทศทั่วโลกพร้อมกัน..

ซึ่งในประเทศไทยของเรานั้น.. ตอนนี้สธ.ออกประกาศว่าการระบาดยังอยู่ที่เฟส 2 หรือระยะที่ 2 แต่ก็มีนักวิชาการหลายท่านที่ออกมาแสดงความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน.. ว่าประเทศไทยมีสิทธิเข้าสู่การระบาดในเฟส 3 ได้!!

แล้วการระบาดในแต่ละเฟสนั้นต่างกันอย่างไร.. วันนี้เราจะพาไปดูค่ะ..

 

ระยะของการแพร่ระบาดของ COVID-19

หน่วยงานด้านสาธารณสุขได้แบ่งระยะของการระบาด ออกเป็น 3 เฟสด้วยกัน ซึ่งแต่ละเฟสจะบ่งบอกถึงสถานการณ์ที่แตกต่างกัน โดยจะขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของการแพร่ระบาดของกลุ่มผู้ติดเชื้อไวรัส ซึ่งมีแบ่งได้ดังนี้ค่ะ

 

  • ระยะที่ 1 

ผู้ป่วยติดเชื้อเป็นผู้ป่วยที่มาจากต่างประเทศ ไม่พบการติดเชื้อทีเกิดขึ้นในประเทศ ซึ่งเป็นสถานการณ์ของประเทศไทยในช่วงต้นเดือนมกราคมที่ผ่านมา  ซึ่งผู้ติดเชื้อทั้งหมดเป็นชาวต่างชาติที่มีประวัติเดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง

 

  • ระยะที่ 2 

เป็นระยะที่เริ่มมีคนไทยติดเชื้อในประเทศจากนักท่องเที่ยวหรือคนไทยที่ติดเชื้อที่มีประวัติการเดินทางไปยังกลุ่มประเทศเสี่ยง ยกตัวอย่างเช่นกรณีคนขับแท๊กซี่ชาวไทยที่ขับรถรับส่งนักท่องเที่ยวจีน หรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินสุวรรณภูมิที่ต้องสัมผัสและติดต่อกับนักท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก แต่ในเฟสนี้จะยังไม่พบการติดต่อในประเทศจากคนในประเทศด้วยกัน ที่เป็นกลุ่มที่ไม่มีประวัติการเดินทางไปกระเทศกลุ่มเสี่ยง 

 

  • ระยะที่ 3 

เป็นระยะที่มีการระบาดอย่างรวดเร็วและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ มีการติดเชื้อในประเทศระหว่างคนในประเทศด้วยกัน รวมถึงผู้ที่ไม่เคยมีประวัติเดินทางไปยังต่างประเทศ คล้ายกับกรณีที่เกิดขึ้นในอิตาลี ญี่ปุ่น เกาหลีใต้และประเทศต่างๆ ที่มีผู้ป่วยที่มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศได้เกิดแพร่เชื้อให้กับชุมชน และกระจายออกไปเรื่อยๆเป็นวงกว้าง..

 

ซึ่งประเทศไทยตอนนี้นั้นพบผู้ป่วยติดเชื้อมากขึ้นเรื่อยๆนะคะ.. ซึ่งล่าสุดก็พบทีเดียวพร้อมกันถึง 11 คน.. และทั้ง 11 คนก่อนจะตรวจพบเชื้อก็ได้เดินทางไปตามที่ต่างๆมาแล้วหลายที่.. ดังนั้นที่เราทำได้.. ก็คือต้องระวังตัวเองให้มากๆ ไปไหนมาไหนอย่าลืมใส่หน้ากาก.. ล้างมืออย่างน้อย 20 วินาทีอย่างสม่ำเสมอ.. และดูแลร่างกายให้แข็งแรงตลอดเวลานะคะทุกคน.. เราจะผ่านเรื่องนี้ได้ด้วยกันนะคะ.. สู้ๆ!!!