ในช่วงของการแพร่ระบาดของ COVID-19 นี้ทำให้หลายๆมหาวิทยาลัยปิด เปลี่ยนมาทำการเรียนการสอนผ่านออนไลน์แทน แต่ปัญหาคือคุณครูหรืออาจารย์หลายท่านยังไม่คุ้นเลยกับการสอนผ่านออนไลน์จึงทำให้การสอนอาจจะไม่ได้ผลเท่าที่ควร

การเรียนการสอนแบบออนไลน์นั้นจะต้องเรียนรู้การใช้เครื่องมือต่างๆให้เป็นจะทำให้การสอนมีมีประสิทธิภาพขึ้น แต่คุณครูหลายท่านยังไม่ชินหรือไม่เคยสอนด้วยวิธีนี้มาก่อน จึงอาจจะทำให้การสอนผ่านออนไลน์ไม่ได้ผลเท่าที่ควร

นั่นจึงเป็นที่มาของ คอร์สออนไลน์ชื่อว่า “เทคนิคการสอนออนไลน์สู้ Covid-19” ที่พัฒนาขึ้นโดยธีรศักดิ์ สร้อยคีรี อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เว็บนี้จะเป็นเว็บที่ให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ สำหรับโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยที่ปิดการเรียนการสอนแบบปกติ เปลี่ยนมาใช้ออนไลน์แทนเพื่อให้จัดการเรียนการสอนได้แม้อยู่ในช่วงเวลาการระบาดของ Covid-19 เปิดให้คุณครูที่สนใจเข้ามาเรียนรู้เพิ่มทักษะของตัวเองได้

ตัวบทเรียนจะเป็นคลิปวิดีโอพร้อมบทบรรยาย เข้าใจง่าย เรียนตามไม่ยาก ในเว็บจะแบ่งหัวข้อเป็นบทเรียนต่างๆดังนี้

เบื้องต้นเทคนิคการสอนออนไลน์สู้วิกฤติ Covid-19
– ทำความเข้าใจรูปแบบการสอนออนไลน์

Application เพื่อการสอนออนไลน์
-การใช้ App : Zoom ในการสอนออนไลน์
-การใช้ App : Facebook ในการสอนออนไลน์
-การสร้างข้อสอบ Multiple Choice ด้วย App : Quizizz
-การสร้างระบบการบ้านดิจิตอลด้วย App : Seesaw
-การสร้างใบงาน Infogrphic ด้วย Piktochart
-การสร้าง QR_Code, GoogleSite, ShortenURL และ GoogleDrive เพิ่มความสะดวกในการส่งการบ้าน

บทเรียนต่างๆสามารถเรียนได้ฟรี คุณครูท่านไหนที่สนใจสามารถเข้าไปได้ที่ theerasak-school.teachable.com