วันนี้ (24.3.2563) นายกรัฐมนตรีมีแถลงการณ์ด่วนเรื่องการเตรียมใช้พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ) เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่ 26 มีนาคม 2563 นี้..

 

พ.ร.ก. สถานการณ์ฉุกเฉินทั่วไป (มาตรา 9)

นายกฯ มีอำนาจออกข้อกำหนด ดังนี้

 • ห้ามออกนอกเคหสถานในเวลาที่กำหนด
 • ห้ามชุมนุมหรือมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆ
 • ห้ามเสนอข่าว จำหน่าย ซึ่งหนังสือหรือสื่ออื่นใดที่อาจทำให้ประชาชนหวาดกลัวหรือเกิดความไม่สงบ
 • ห้ามใช้เส้นทางคมนาคมหรือยานพาหนะที่กำหนด ห้ามใช้อาคารหรืออยู่ในสถานที่ใดๆ
 • ให้อพยพประชาชนออกจากพื้นที่ที่กำหนด

 

เพิ่มเติมข้อมูลจากแถลงการณ์

 • อย่าตื่นตระหนก ให้รอฟังข่าวสารจากทางรัฐบาล
 • อย่าเพิ่งกลับภูมิลำเนา อันเป็นการเพิ่มโอกาสเสี่ยงในการแพร่กระจายโรค
 • ขอให้ประชาชนปฏิบัติตามพ.ร.ก.ฉุกเฉินที่เตรียมบังคับใช้ในอีก 2 วันข้างหน้า
 • ย้ำนโยบายการกักตัวอยู่บ้าน เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายโรค
 • มีการหารือกันตลอดเวลาเกี่ยวกับการจัดหาเวชภัณฑ์มารองรับการทำงานต่างๆ
 • ให้ระมัดระวังการใช้สื่อโซเชียลให้มาก การให้ข่าวสารข้อมูลบิดเบือนต่างๆ
 • จะมีการตรวจสอบการกักตุนสินค้าทั้งอุปโภคและบริโภคที่เข้มงวดขึ้น