ในช่วงที่มีคำแนะนำให้รักษาระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ระหว่างการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 คงจะเป็นการปล่อยเวลาให้เปล่าประโยชน์ไปหากเราไม่ใช้เวลาที่เรามีมากขึ้น(หรือเปล่า)ในการหาความรู้สะสมไว้ โดยเฉพาะผู้ประกอบการต่างๆที่ต้องการมีความรู้ทางด้านการค้าเสรีและการค้าระหว่างประเทศ เพื่อไปต่อยอดองค์ความรู้ทางธุรกิจ รวมถึงการเปิดตลาดไปสู่ต่างประเทศ ซึ่งตอนนี้โอกาสของทุกคนมาถึงแล้ว เพราะกระทรวงพาณิชย์เค้าได้เปิดคอร์สออนไลน์ทางเว็บไซต์ elearning.dtn.go.th ให้ได้เรียนกันฟรีๆ แถมยังได้ประกาศนียบัตรหลังจากที่ผ่านหลักสูตรนี้อีกด้วย

โดยหลักสูตรออนไลน์นี้ เน้นให้ความรู้ความเข้าใจทางด้านการค้าเสรี การค้าระหว่างประเทศ รวมถึงการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงการค้าเสรีระหว่างประเทศ (FTA) ที่ผู้ประกอบการต่างๆ หรือผู้ที่สนใจสามารถเรียนรู้ได้ ปัจจุบันมีทั้งหมด 8 หลักสูตร ได้แก่

1.ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2.การเปิดเสรีการค้าสินค้าเกษตร 3.การเปิดเสรีการค้าสินค้าอุตสาหกรรม 4.การเปิดเสรีภาคบริการ 5.องค์การการค้าโลกกับการค้าระหว่างประเทศ 6.กฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้า 7.สุขอนามัยพืชและสัตว์ และ 8.ทรัพย์สินทางปัญญา

การเรียนจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง หากสอบผ่านในแต่ละระดับก็ได้รับใบประกาศนียบัตรไว้ใช้ยืนยันการผ่านหลักสูตรอีกด้วย ซึ่งทุกๆหลักสูตรนี้ออกแบบและให้ความรู้โดยผู้เชี่ยวชาญของกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ที่ขนคลังความรู้มามอบให้อย่างไม่จำกัด ทำให้เราสามารถที่จะเรียนรู้ได้จากผู้เชี่ยวชาญแและหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบได้โดยตรง

จะเห็นได้ว่า แม้จะเป็นช่วงที่เราต้องรักษาระยะห่างทางสังคม แต่เราก็สามารถใช้เวลาในการหาความรู้เพื่อนำมาต่อยอดองค์ความรู้ และพัฒนาธุรกิจได้อย่างไม่หยุดหย่อน คงจะไม่มีเวลาไหนเหมาะไปกว่าเวลานี้แล้วที่จะพัฒนาองค์ความรู้และธุรกิจของคุณให้ก้าวไปสู่ตลาดโลกได้ ในยุคนี้ใครพัฒนา ปรับตัว แล้วหาช่องทางธุรกิจให้ตัวเองได้ สบายแน่นอน