สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ที่แผ่ขยายเป็นวงกว้างไปทั่วโลก ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการท่องเที่ยว และโดยเฉพาะธุรกิจการปล่อยเช่าที่พัก Airbnb อย่างจัง

เพราะตอนนี้ผู้คนทั่วโลกงดการเดินทางและเข้าที่พัก มาตรการคัดกรองคนเดินทางเข้าประเทศต่างๆก็เข้มงวดขึ้น จากการปิดเมือง สายการบินหยุดบินและทำการยกเลิกเที่ยวบินเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่งผลให้มีผู้ยกเลิกการจองในระบบของ Airbnb เข้ามาเป็นจำนวนมาก รวมถึงยอดการจองที่พักใหม่ก็ตกต่ำลงมาก

ด้วยเหตุนี้ Airbnb จึงได้เสนอคืนเงินเต็มจำนวนให้แก่ผู้ที่จองที่พักก่อนวันที่ 14 มีนาคม ที่จองจะเข้าพักในวันที่ 31 พฤษภาคมหรือก่อนหน้านั้น ซึ่งนี่เป็นครั้งที่สองแล้วที่ Airbnb ประกาศขยับวันกำหนดเข้าพักที่สามารถขอเงินคืนได้ 

นอกจากนี้ Airbnb ยังได้จัดตั้งกองทุนสำหรับเจ้าของที่พักที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกที่พักมูลค่ากว่า 250 ล้านเหรียญสหรัฐ  โดยที่หากเจ้าของที่พักถูกยกเลิกการจองที่เป็นผลจากการระบาดของ Covid-19 ที่วันเข้าที่พักอยู่ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม – 31 พฤษภาคม ทาง Airbnb จะจ่ายเงินค่าที่พักให้กับเจ้าของที่พัก 25 เปอร์เซ็นต์ของราคาที่พักที่ถูกยกเลิก 

สำหรับใครที่จองที่พักในช่วงเวลาดังกล่าวและต้องการยกเลิกการจองเพราะแผนเที่ยวล่มจากพิษ Covid-19 ก็สามารถไปทำการยกเลิกการจองตามขั้นตอนของ Airbnb ได้เลยนะ