ในสถานการณ์ COVID-19 บุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานอย่างหนัก รวมถึงเสี่ยงต่อการติดเชื้อ ทาง SCG จึงได้พัฒนาห้องตรวจหาเชื้อ Modular Swab Unit ไปติดตั้งที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเพื่อช่วยให้ทั้งแพทย์และผู้ที่เข้ารับการตรวจมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น

ข้อดีของห้องตรวจหาเชื้อนี้จะเป็นแบบโมดูลคือใช้เวลาประกอบในโรงงาน 70-80%  จากนั้นค่อยขนย้ายไปติดตั้งในจุดที่ต้องการ ส่งผลให้กระบวนการต่างๆเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ซึ่งห้องนี้ใช้เวลาในการติดตั้งเพียงแค่ 2 วันเท่านั้น โดยนำไปติดตั้งเพื่อใช้งานที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นที่แรก

ส่วนเทคโนโลยีที่นำมาใช้กับห้องตรวจหาเชื้อก็มี

1. ห้องตรวจจะแบ่งเป็นห้องตรวจย่อยๆ ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ

2.ระบบปรับความดันและการหมุนเวียนของอากาศโดยแพทย์ที่เข้าตรวจจะอยู่ในห้องความดันที่เป็นบวก ส่วนผู้ที่เข้ารับการตรวจจะอยู่ในห้องความดันที่เป็นลบ เพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของเชื้อโรค รวมถึงมีระบบป้องกันไม่ให้อากาศด้านในหลุดออกไปยังด้านนอก

3.ใช้ถุงมือลดการสัมผัสโดยตรง ทางแพทย์ที่ทำการตรวจจะใช้การสอดมือผ่านช่องที่มีถุงมือป้องกันอยู่เพื่อทำการเก็บตัวอย่าง ซึ่งถุงมือนี้จะเป็นแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อ ส่วนถุงมือที่ใช้แล้วจะนำไปทิ้งในส่วนของขยะอีนตราย ที่มีการป้องกันอย่างมิดชิด

4.ใช้แสง UV ฆ่าเชื้อ อุปกรณ์ ของที่ใช้ในการตรวจนั้นจะผ่านการฆ่าเชื้อด้วยแสง UV ก่อน รวมถึงถุงมือที่นำมาใช้ในการตรวจด้วย

นอกจากป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ไม่ให้ติดเชื้อแล้ว ห้องตรวจนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับโรงพยาบาลในการช่วยคัดกรองผู้ป่วยได้ในจำนวนที่มากขึ้นกว่าเดิม เพราะมีการแยกการตรวจออกมาจากผู้ป่วยทั่วไปอย่างชัดเจน

ภาพและข้อมูลจาก Twitter SCG