ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID – 19 ในประเทศไทยและทั่วโลกนั้น ดูเหมือนว่ามีจำนวนผู้ติดเชื้อและผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มรุนแรงขึ้น ซึ่ง COVID – 19 ถือเป็นโรคอุบัติใหม่ที่ปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาดใหญ่ จึงทำให้บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลและสถานพยาบาล และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นไม่เพียงพอ ล่าสุดทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดตั้งโครงการหุ่นยนต์และอุปกรณ์สนับสนุนการแพทย์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 เพื่อสร้างหุ่นยนต์และอุปกรณ์สนับสนุนการแพทย์ในโรงพยาบาล อย่าง หุ่นยนต์ “Pinto”

ที่มาของ Pinto หุ่นยนต์ผู้ช่วยแพทย์

ในสถานการณ์ดังกล่าวสิ่งที่แพทย์และพยาบาลต้องการ คือ สิ่งที่ทำงานได้จริง ใช้ง่าย สะดวก ทำความสะอาดเชื้อได้ง่าย งบประมาณต่ำ ไม่กินพื้นที่ทำงาน ไม่เสียเวลาการติดตั้งมากนัก และควรเป็นระบบที่คุ้นเคย เรียนรู้ได้ง่าย มีจำนวนมากได้ ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จึงได้เลือกนำอุปกรณ์ที่ต้องใช้อยู่แล้วในโรงพยาบาล คือ รถเข็นส่งอาหารผู้ป่วยมาปรับเป็นระบบการควบคุมการเคลื่อนที่ระยะไกล ซึ่งเป็นที่มาของ หุ่นยนต์ “Pinto” ปิ่นโต Quarantine Delivery robot ที่มาพร้อมระบบสื่อสารดูแลผู้ป่วยระยะไกลกับแพทย์และพยาบาล Quarantine Tele-presence ได้ โดยมีการตั้งเป้าผลิตจำนวน 100 ชุดเพื่อมอบให้โรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศ

หุ่นยนต์ “Pinto” ถือเป็นคำตอบที่ถูกใจและตรงใจในการช่วยในการปัญหาของเหล่าบุคลากรทางแพทย์ในการรับมือกับสถานการณ์ COVID – 19 ด้วยขนาดที่ค่อนข้างเล็ก ทำให้สามารถเคลื่อนที่รอบตัวคนไข้บนเตียงได้ ดูแลทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรคได้ง่าย ไม่สะสมให้เป็นแหล่งเพาะเชื้อ ที่สำคัญไม่จำเป็นต้องทำการติดตั้งเครื่องมือหรือโครงสร้างอื่นใดเพิ่มเติม แพทย์และพยาบาลสามารถใช้งานได้ทันที ช่วยให้สามารถปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วยได้จากระยะไกลโดยไม่จำเป็นที่จะต้องเข้าไปใกล้กับผู้ป่วยลดความเสี่ยงของแพทย์และพยาบาล

ก่อนหน้านี้ได้นำหุ่นยนต์ปิ่นโตไปทำการทดสอบการใช้งานจริงแล้วที่โรงพยาบาลหลายแห่งซึ่งหุ่นยนต์ “Pinto” Quarantine Delivery Robot พร้อมระบบสื่อสารทางไกล Quarantine Tele Presence ได้ติดตั้งที่ แผนกฉุกเฉิน โรงพยาบาลรามาธิบดี และได้ผลลัพธ์ของประสิทธิภาพการใช้งานและความพึงพอต่อในการใช้งานของบุคลากรทางการแพทย์เป็นอย่างดี โดยปัจจุบันนี้ได้มีการติดตั้งและใช้งานที่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คือ โรงพยาบาลรามาธิบดี แผนกฉุกเฉิน หุ่นยนต์ปิ่นโต 1 ตัว และ Quarantine Telepresence จำนวน 6 เครื่อง และที่โรงพยาบาลจักรีนฤบดินทร์ ติดตั้งระบบ Quarantine Telepresence จำนวน 17 เครื่อง และยังมีรายชื่อของโรงพยาบาลที่อยู่ในการกำลังดำเนินการอีกหลายแห่ง