การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในระดับ Pandemic หรือการแพร่ระบาดใหญ่ทั่วโลกนั้น.. นับเป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกภาคส่วนของแทบจะทุกพื้นที่ในโลกในขณะนี้นั้นให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกอย่างไม่ต้องสงสัย.. และผุ้ที่มีความกังวลในเรื่องนี้สูงสุดก็คงจะหนีไม่พ้น WHO หรือองค์การอนามัยโลก..

ซึ่ง WHO ภาคพื้นยุโรปได้มีการแลกเปลี่ยนเรื่องราวต่างๆกันเมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา.. และหัวข้อนึงที่ถูกหยิบยกขึ้นมาถกเถียงกันก็คือ COVID-19 กับผู้สูงอายุ..

มีการหยิบยื่นประเด็นที่เกี่ยวกับผู้เสียชีวิตจาก COVID-19 ว่า.. กว่า 95% ของผู้เสียชีวิตนั้นเป็นผู้ติดเชื้อที่มีอายุมากว่า 60 ปี.. ในกว่า 50% ของจำนวนนั้น.. เป็นผู้เสียชีวิตที่มีอายุมากกว่า 80 ปี.. นั่นทำให้เห็นว่า COVID-19 นั้นส่งผลกระทบที่ร้ายแรงกับผู้สูงอายุมากว่าในช่วงวัยอื่นๆ.. และในจำนวนผู้ติดเชื้อที่มียอดสูงสุด 30 ประเทศแรก ผู้ติดเชื้อส่วนใหญ่ของแต่ละประเทศก็ล้วนแล้วแต่เป็นผู้สูงอายุแทบทั้งสิ้น..

ซึ่งการดูแลผู้สูงอายุนั้นไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง.. แต่เป็นหน้าที่ของทุกคน.. และยิ่งในช่วงเวลาแห่งการกักตัวแบบนี้นั้น.. สิ่งที่จำเป็นอย่างมากต่อผู้สูงอายุเช่นอาหารที่ครบ 5 หมู่, ข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็น, ยาต่างๆที่จำเป็นต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ สิ่งเหล่านี้นับเป็นสิ่งสำคัญมากต่อพวกเขาที่จะช่วยให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้อย่างปลอดภัยในภาวะการระบาดใหญ่นี้.. รวมทั้งมาตรการต่างๆที่จะเข้ามารองรับหากเหล่าผู้สูงอายุเกิดการเจ็บป่วยขึ้น..

รวมทั้งผู้สูงอายุนั้นนับว่าเป็นกลุ่มคนที่เข้าถึงสื่อดิจิทัลต่างๆได้ไม่เท่ากลุ่มวัยทำงานหรือวัยเรียน นั่นยิ่งทำให้เราต้องดูแลกลุ่มผู้สูงอายุให้มากยิ่งขึ้น.. คอยสอน คอยแนะนำ.. เพราะสื่อดิจิทัลในปัจจุบันนั้นเป็นสิ่งที่มีประโยชน์อย่างยิ่งในช่วงของการทำ Social Distancing

โดยผู้เชี่ยวชาญยังฝากถึงคนในวัยหนุ่มสาวว่า.. 

“การที่เราจะช่วยให้ผู้สูงอายุนั้นปลอดภัยจากการแพร่ระบาดนั้น.. ก็คือการที่เราไม่เอาตัวเข้าใกล้พวกท่าน.. ไม่เอาตัวเราเข้าไปทำให้ผู้สูงอายุที่รับเชื้อง่ายนั้นเสี่ยงต่อการติดเชื้อมากขึ้น.. เพราะฉะนั้นการพูดคุยและติดต่อกับผู้สูงอายุผ่านสื่อดิจิทัลอยู่เป็นประจำจะทำให้ผู้สูงอายุไม่รู้สึกโดดเดี่ยว.. การเว้นระยะทางกาย.. จึงไม่ควรจะกระทบกับระยะห่างทางการสื่อสาร..”

ผู้เชี่ยวชาญยังสรุปหัวใจสำคัญในการดูแลผู้สูงอายุในสภาวะนี้มาให้ 3 ข้อคือ..

  • พวกเราทุกคนต้องร่วมมือกันอย่างแข็งขัน เพื่อให้สกัดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในชุมชนของตัวเอง.. เพื่อลดความเสี่ยงต่อผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อสูงที่สุด
  • เราต้องสนับสนุนเหล่าบุคลากรที่ดูแลเรื่องสุขภาพและชุมชนทุกที่อย่างเท่าเทียม และให้ความสำคัญผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้น
  • เป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะคอยช่วยเหลือและช่วยกันดูแลผู้สูงอายุในชุมชนในอยู่เพียงลำพัง

 

และเมืองไทยของเราเองนั้นก็เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนะคะ.. แนวคิดต่างๆข้างต้นเราก็หวังว่าพวกเราคนไทยคงสามารถนำมาปรับใช้กับผู้สูงอายุในบ้านเราได้ไม่มากก็น้อยนะคะ.. เรามาร่วมกันดูแลผู้สูงอายุ ให้ปลอดภัยจาก COVID-19 ไปพร้อมๆกับตัวพวกเราเองกันนะคะ..