กรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครมีมติเห็นชอบให้ผ่อนปรน 8 สถานที่ โดยจะเป็นการเปิดให้แบบมีเงื่อนไข ซึ่งสถานที่ที่ได้รับการปลดล็อกมีดังต่อไปนี้

  1. ร้านอาหาร ให้นั่งทานที่ร้านได้ แต่ต้องจัดที่นั่งห่างกันอย่างน้อย 1.5 เมตร และห้ามมีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ทั้งยังต้องให้บริการตามเวลาของพ.ร.ก.ฉุกเฉิน
  2. ตลาดและตลาดนัด อนุญาตให้ขายสินค้าได้ทุกประเภท
  3. สถานที่ออกกำลังกาย อนุญาตเฉพาะประเภทที่มีระยะห่างกัน รวมถึงศูนย์กีฬาและศูนย์เยาวชนในกรุงเทพมหานคร โดยจะเปิดบริการให้เข้าไปออกกำลังกายได้เฉพาะกีฬาที่ไม่ใกล้ชิดกัน เช่น เดิน วิ่ง สนามแบดมินตัน ฯลฯ ไม่อนุญาตกีฬาประเภททีม เช่น ฟุตบอล บาสเกตบอล ฯลฯ และกีฬาที่ต้องใกล้ชิดกัน
  4. สวนสาธารณะ ให้เข้าไปใช้ออกกำลังกายเช่น จ็อกกิ้ง วิ่ง และใช้พักผ่อนหย่อนใจได้ แต่ห้ามจับกลุ่มสังสรรค์โดยเด็ดขาด
  5. ร้านตัดผม ร้านเสริมสวย อนุญาตให้บริการเฉพาะการตัด สระ ไดร์ เท่านั้น และต้องหยุดและทำความสะอาดฆ่าเชื้อทุกๆ 2 ชั่วโมง รวมทั้งให้เปิดจองคิวสำหรับเข้ารับบริการ ไม่ให้นั่งรอในร้าน ช่างต้องใส่หน้ากากและ Face Shiled ด้วย
  6. ร้านตัดขนสัตว์ คลินิกหรือโรงพยาบาลสัตว์ ผู้ใช้บริการสามารถนำสัตว์เข้าร้านได้ครั้งละ 1 คนต่อ 1 ตัวเท่านั้น และต้องหยุดทำความสะอาดพร้อมฆ่าเชื้อทุกๆ 2 ชั่วโมง
  7. โรงพยาบาล คลินิก และสถานพยาบาล
  8. สนามกอล์ฟ และสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ

ส่วนวันเปิดให้รอประกาศจากทางรัฐบาล โดยจะให้เริ่มเปิดบริการวันเดียวกันพร้อมกันทั้งหมด ส่วนมาตรการปิดสถานที่อื่นๆไปให้ดำเนินต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 โดยสถานที่ทั้ง 8 ประเภทต้องมีมาตรการป้องกันอย่างเข้มงวด มีการวัดอุณหภูมิ สวมใส่หน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ก่อนเข้าทำงานทุกครั้ง รวมทั้งจัดระยะห่างระหว่างบุคคล 1.5 – 2 เมตร ซึ่งถ้าหากไม่ปฏิบัติตามมาตรการนี้ก็สามารถสั่งปิดได้ทันที

รวมทั้งข่าวดีสำหรับสายรับประทาน ที่ร้านอาหารประเภทบุฟเฟต์ก็สามารถกลับมาเปิดให้บริการตามเงื่อนไขได้เช่นเดียวกัน แต่ผู้ใช้บริการห้ามหยิบจับหรือตักอาหารเอง แต่จะให้บริการโดยพนักงานเสิร์ฟเท่านั้นค่ะ..