มหากาพย์จีน-สหรัฐฯ

เป็นมหากาพย์ที่ยืนยาวหลังจากที่ Donald Trump ได้ตัดสินใจแบน TikTok และอีกหลายแอปพลิเคชันที่มาจากจีนโดยที่จะมีระยะเวลาให้ ByteDance ตัดสินใจว่าจะอยู่แบบเดิมแต่จะขาดผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกาไป หรือจะยังคงอยากรักษาผู้ใช้ในสหรัฐฯ ซึ่งเป็นผู้ใช้จำนวนราว 65-80 ล้านคนไป

ผู้เข้าร่วมประมูลซื้อ TikTok

โดยที่ก่อนหน้านี้จะมีบริษัทที่สนใจเข้าซื้อ TikTok ในสหรัฐฯ และบางประเทศด้วยกันหลายเจ้าด้วยกัน แต่ในตอนนี้ก็ได้มีการประมูลเข้าซื้อ TikTok ไปแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา (28/08/53) โดยที่มีผู้เข้าร่วมประมูลด้วยกัน 4 รายได้แก่

1. Microsoft & Walmart (ผนึกทีมเป็นพาร์ตเนอร์กัน)
2. Oracle
3. Centricus Asset Management
4. Triller

จีนออกกฎหมายควบคุมการส่งออกเทคโนโลยี AI

หลังจากที่รัฐบาลส่อแววไม่ให้ ByteDance ขาย TikTok ให้กับทางสหรัฐฯ มาแล้วก่อนหน้านี้ แต่ล่าสุดไม่ใช่แค่คำขอหรือคำขู่ แต่เป็นการออกกฎหมายบังคับเลยต่างหาก โดยที่ทางรัฐบาลจีนได้ออกกฎหมายควบคุมการส่งออกเทคโนโลยี AI กล่าวคือ เทคโนโลยีหรืออินเทอร์เฟสเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ ไม่ว่าจะเป็นการจดจำเสียงพูด ข้อความ เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับโดรน เทคโนโลยีเกี่ยวกับพันธุวิศวกรรม รวมถึงการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ จะถูกควบคุมการส่งออกและต้องมีใบอนุญาตจากรัฐบาลจีนหากจะมีการโอนธุรกิจไปต่างประเทศเพื่อปกป้องความมั่นคงทางเศรษฐกิจของจีน โดยกฎหมายฉบับนี้จะครอบคลุมถึงการสั่งห้ามแม้ว่าจะอยู่ในบริษัทเครือเดียวกันก็ตาม

ดังนั้นหมายความว่าไม่ว่าจะมีการส่งออกเทคโนโลยีหรือการถ่ายโอนเทคโนโลยีต่าง ๆ จากจีน ไม่ว่าจะเป็นในเชิงการค้า การลงทุน หรือสิทธิบัตรต่าง ๆ จะต้องมีใบอนุญาติแสดงเจตนาในการอนุญาตส่งออกที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาลจีน และยังต้องได้รับใบอนุญาตขั้นสุดท้ายก่อนการถ่ายโอนจะเกิดขึ้น

สหรัฐฯ ซื้อ TikTok ไม่ได้ ?

แน่นอนว่าเมื่อออกกฎหมายฉบับใหม่นี้จะทำให้การซื้อขาย TikTok ในสหรัฐฯ จะต้องได้รับใบอนุญาตจากรัฐบาลจีนก่อนเท่านั้นจึงจะเกิดการซื้อขายกันได้ แม้จะมีการประมูลเสร็จสิ้นไปแล้วในวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ไม่ได้หมายความว่าจะซื้อขายอย่างเป็นทางการได้…

 

อ้างอิง : Bloomberg1, Bloomberg2, NYTIMES1NYTIMES2