FDA สหรัฐอนุมัติฉีดวัคซีนของไฟเซอร์ให้เด็ก 12-15 ปีได้ หลังจากที่ก่อนหน้านี้ฉีดได้เฉพาะเด็กที่มีอายุ 16 ปีขึ้นไปเท่านั้น

ทาง Pfizer ได้ยื่นเรื่องให้กับหน่วยงานด้านสาธารณสุขของอเมริกาเมื่อต้นเดือนเมษายน พร้อมกับส่งรายงานผลทดสอบประสิทธิภาพ ว่าสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้เด็กวัย 12 – 15 ปีได้ การทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างพบว่าเด็กที่ทำการฉีดครบสองโดสจะมีภูมิคุ้มกันที่สูงขึ้นโดยที่ยังไม่พบผลข้างเคียง

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาทางคณะกรรมการ Centers for Disease Control and Prevention ได้เรียกประชุมพร้อมให้คำแนะนำว่าต้องฉีควัคซีนให้คนกลุ่มนี้ยังไง ทางสหรัฐเองก็ต้องการฉีดวัคซีนให้เด็กและวัยรุ่นเพื่อให้สถานการณืโรคระบาดจบเร็วที่สุด ซึ่งการอนุมัติครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้

แม้ตอนนี้ยังมีเด็กและวัยรุ่นที่มีอาการหนักจากการติดเชื้อ COVID-19 อย่างรุนแรงนั้นน้อยกว่าผู้ใหญ่มาก แต่ร่ายกายพวกเขาสามารถจับไวรัสและอาจส่งผลในระยะยาว รวมถึงเป็นพาหะแพร่เชื่อไปยังบุคคลอื่น จากการสำรวจในสหรัฐมีเด็กอายุ 11-17 ปีติดโควิดไปแล้วมากกว่า 1.5 ล้านคนนับตั้งแต่เดือนมีนาคม 2020 ที่ผ่านมา

ทาง Pfizer และ BioNTech ได้ทำการศึกษาการฉีดวัคซีนในผู้ป่วยช่วงอายุอื่นๆอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ทารกอายุ 6 เดือนขึ้นไป ทางฟากของ  Moderna อนุมัติให้ฉีดได้ตั้งแต่อายุ 18 ปีขึ้นไป ส่วนในเด็กที่อายุน้อยกว่านั้นยังอยู่ในระหว่างทดสอบอยู่ รวมถึง Johnson & Johnson ก็เช่นกัน

ที่มา The Verge