สิงคโปร์เตรียมทดสอบเครื่องตรวจโควิดจากลมหายใจ รู้ผลใน 1 นาที โดยจะเริ่มทดสอบใช้งานที่ Tuas Checkpoint ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

เครื่องนี้พัฒนาโดย Breathonix บริษัทที่แยกออกมาจาก National University of Singapore ซึ่งเครื่องทดสอบลมหายใจนี้ผ่านการรับรองจาก Health Sciences Authority (HSA) ของสิงคโปร์ เครื่องนี้จะทำให้การทดสอบการติดเชื้อเบื้องต้นทำได้อย่างรวดเร็วโดยไม่จำเป็นต้องมีการเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อ หรือต้องใช้บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญมาดูแล

การใช้งานนั้นจะให้เราเป่าลมหายใจเข้าไป ผ่านที่รอบปากแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งที่เชื่อมต่อกับเครื่องวิเคราะห์ลมหายใจ จากนั้นจะทำการวิเคราะห์ตัวอย่างลมหายใจ ดูอนุภาคขนาดเล็กที่อยู่ในลมหายใจโดยจะรู้ผลในเวลาแค่ 1 นาทีเท่านั้น ความแม่นยำจากการทดสอบใช้จริงอยู่ที่ 85.7% (แต่ตามสเปกนั้นจะแม่นยำ 97% โดยไม่ใช้ AI)  ซึ่งทางทีมงานจะทำการทดสอบการทำงานเพิ่มเติม เพื่อฝึกสอนให้ AI มีความแม่นยำยิ่งขึ้น

เครื่องนี้จะถูกนำไปทดสอบที่ด่าน Tuas Checkpoint เพื่อตรวจนักท่องเที่ยวที่ข้ามแดนมาจากมาเลเซีย ซึ่งจะนำมาใช้คู่กับการตรวจ antigen rapid test ซึ่งวิธีหลังนั้นจะรู้ผลใน 30 นาที

ที่มา straitstimes