บริษัทผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) Opsis Emotion AI ได้พัฒนาโปรแกรมคัดกรองผู้ป่วยสูงอายุ  โดยใช้ความสามารถของระบบ AI เข้ามาช่วยตรวจจับอารมณ์ความรู้สึก (Emotional AI) ผ่านการแสดงออกทางสีหน้าของผู้สูงอายุ แล้วประมวลผลด้วยการจับคู่อารมณ์เชิงบวกและอารมณ์เชิงลบ ช่วยให้คาดเดาได้ว่ากำลังมีความรู้สึกอย่างไร? หรือจิตใจอยู่ในสภาวะไหน และสมควรได้รับการรักษาหรือคำแนะนำอย่างไร หากผู้สูงอายุถูกวิเคราะห์โดยโปรแกรมว่ากำลังอยู่ในภาวะซึมเศร้าขั้นรุนแรง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะส่งผู้ป่วยไปยังแพทย์เพื่อทำการรักษาด้วยวิธีการที่ถูกต้องต่อไป

Lions Befrienders เป็นหน่วยงานช่วยเหลือสังคมที่จะนำโปรแกรมตรวจจับอารมณ์มาใช้งานกับกลุ่มผู้สูงอายุ โดยได้เริ่มทำการทดลองกับอาสาสมัครจำนวน 2 คน คำถามและคำตอบจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของวิดีโอ แล้วจะถูกนำมาวิเคราะห์ผ่านโปรแกรมออกมาเป็นภาพแผนที่ทางอารมณ์ของอาสาสมัครแต่ละคน นอกจากนี้ ยังสามารถใช้งานโปรแกรมนี้ผ่านทางวิดีโอคอลได้ด้วย จึงทำให้ผู้ใช้งานสามารถเข้ารับคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตจากทางไกลได้

ช่วงสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาทำให้การบริการในเรื่องของการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตของผู้สูงอายุต้องหยุดให้บริการ ทางสิงคโปรเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญและควรดูแลอย่างต่อเนื่องก็เลยเกิดเป็นระบบ AI ตัวนี้ขึ้นมานั่นเอง  ก็อย่างว่าแหละสถานการณ์โควิดแบบนี้ไม่ว่าจะประเทศไหนๆ ก็คงประสบปัญหาแบบเดียวกันจนทำให้เกิดความวิตกกังวล เครียด จนอาจทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าได้ และไม่ว่าจะช่วงอายุไหนๆ สุขภาพจิตเป็นเรื่องสำคัญมาก อย่าลืมดูแลจิตใจของเราให้ดีอยู่เสมอนะคะ