เทคโนโลยีรถยนต์ไร้คนขับเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้น รวมถึงใกล้ที่จะได้ใช้งานในวงกว้างในหลายพื้นที่ ซึ่งหลายๆเมืองเองก็เตรียมความพร้อมสำหรับยานยนต์ไร้คนขับแห่งอนาคตแล้ว

ในการศึกษาของบริษัทที่ปรึกษา Roland Berger ได้ทำการจัดอันดับระเทศที่มีความพร้อมในการใช้ยานยนต์ไร้คนขับ โดยการศึกษาครั้งนี้มีพื้นฐานจาก Automotive Disruption Radar (ADR) โดยประเทศที่มีความพร้อมมากที่สุด 4 อันดับแรกคือ เนเธอร์แลนด์, จีน, สวีเดนและสิงคโปร์ ส่วนไทยนั้นอยู่ที่อันดับ 22 ของโลกครองอันดับร่วมกับอินโดนีเซีย

ข้อมูลของ Roland Berger รายงานว่า สิงคโปร์นั้นเป็นประเทศที่มีความพร้อมมากที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่จะเปิดให้ใช้งานยานยนต์ไร้คนขับในวงกว้าง ทั้งในเรื่องของเทคโนโนโลยี กฎระเบียบข้อบังคับที่มีความพร้อม ซึ่งหลายพื้นที่ก็เปิดทดสอบรถยนต์ไร้คนขับอยู่ รวมถึงมีการทดสอบใช้งานเฉพาะทางในกองทัพสิงคโปร์ด้วย

ส่วนอีกปัจจัยสำคัญคือ ประชากรของสิงคโปร์ 85% เลือกใช้ระบบขนส่งสาธารณะแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัว ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลกที่อยู่ที่ 60% จากข้อมูลพบว่าชาวสิงคโปร์ 70% ยังใช้แอปบนสมาร์ทโฟนในการค้นหาเส้นทางเป็นประจำ

มีชาวสิงคโปร์เพียง  40% ที่จะเลือกใช้รถยนต์ส่วนตัวเดินทางรอบเมือง ซึ่งคน 65% บอกว่าพวกเขามีทางเลือกในการเดินทางที่เพียงพอแล้วในช่วงก่อนโควิดนั้น คนสิงคโปร์แค่ 20% ที่ใช้รถส่วนตัวในการเดินทาง แต่พอมีโควิดระบาดคนก็เริ่มหันมาใช้รถยนต์ส่วนตัวมากขึ้นนับตั้งแต่เดือนกันยายน 2020

จากข้อมูลทั้งหมดนี้ชี้ให้เห็นว่าสิงคโปร์น่าจะเป็นประเทศแรกที่ใช้งานจริงรถยนต์ไร้คนขับในวงกว้าง แซงหน้าหลายๆประเทศในยุโรป รายงานนี้ยังบอกอีกว่าคนในสิงคโปร์ ไทยและอินโดนีเซียต่างก็เฝ้ารอการมาของรถไร้คนขับ โดยผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 30% ต่างก็ตั้งเป้าว่าน่าจะเห็นการใช้งานจริงภายในปี 2030

ที่มา Marshable