robotic_percussionist_21.jpg

ตอนแรกที่ซีเห็นก็อึ้งไปพักใหญ่เหมือนกัน ก็เจ้าหุ่นยนต์หน้าตาประหลาดๆ ในรูปข้างบนนี้น่ะสิคะ

มันสามารถเล่นเครื่องดนตรีประเภทตี หรือเคาะให้จังหวะที่เรียกว่า Percussion ได้ราวกับมือ

อาชีพ เพราะมันสามารถแจมกับผู้เล่นคนอื่นๆ ได้ด้วยตัวมันเอง

robotic_percussionist_3.jpg

หลักการทำงานของหุ่นยนต์หัวใจนักดนตรีตัวนี้ก็คือ มันจะใช้การฟังเสียงการตีให้จังหวะจากผู้เล่น

ที่เป็นมนุษย์โดยจะวิเคราะห์ความเร็วของจังหวะการตีของผู้เล่นคนแรก จากนั้นจะประมวลผลก่อน

ที่จะตีโต้ตอบกลับมาด้วยจังหวะเดียวกัน แถมยังสามารถด้นจังหวะให้เกิดการเล่นที่เข้าขากันได้อีก

ด้วยโดยอัตโนมัติค่ะ

robotic_percussionist_1.jpg

ด้วยเหตุนี้ ซีจึงตั้งชื่อเรื่องนี้ว่า หุ่นยนต์นักดนตรีมืออาชีพ ไงคะ ลองไปดุคลิปที่ซีนำมาฝาก รับรอง

ว่า เพื่อนๆ จะต้องชอบ และทึ่งในความสามารถของมันเหมือนซีค่ะ

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=veQS6tsogAA]