swing_robot_1.jpg 

ขออนุญาตเพื่อนๆ แนะนำหุ่นยนต์อีกสักตัวนะคะ ตัวนี้เป็นฮิวแมนอยด์ทีมี 2 เท้าที่ไม่ได้รับการ

ออกแบบมา เพื่อให้เดินเหิรอย่างหุ่นยนต์ทั่วไปค่ะ แต่มันชอบโล้ชิงช้ามากกว่า ซึ่งงานนี้ไม่ง่าย

เลย เมื่อเทียบกับการออกแบบให้มันเดินได้อย่างหุ่นยนต์ทั่วไป

 swing_robot_2.jpg

ความน่าประทับใจก็คือ เวลาที่มันโล้ชิงช้าให้เคลื่อนที่ไปมา ช่างลื่นไหลเหมือนมนุษย์ตัวเล็กๆ

กำลังเพลิดเพลินกับชิงช้าของตัวเองยังไงยังงั้น โดยเฉพาะการเคลื่อนที่ไปทั้งตัวของมัน เพื่อ

โน้มให้เกิดแรงเหวี่ยง ประเด็นที่น่าสนใจก็คือ เจ้าหุ่นยนต์ตัวนี้มันได้รับการโปรแกรมให้เคลื่อน

ที่เป็นจังหวะ เพื่อให้เกิดแรงเหวี่ยง หรือมันสามารถรับรู้แรงเหวี่ยงที่เกิดขึ้น เพื่อตอบสนองการ

โล้ชิงช้าได้อย่างถูกจังหวะกันแน่…โห…ยากจัง 🙁

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=FgNqLSwoAcU]