sport_robo_webcam.jpg 

Gadget วันนี้ออกไปทางหุ่นยนต์แทบทุกชิ้น แม้กระทั่งตัวนี้ ที่เพื่อนๆ เห็นในรูปเป็นเว็บแคมที่

ออกแบบให้มีรูปร่างเหมือนหุ่นยนต์นักกีฬา เป็นของบริษัทในประเทศจีนที่มีชื่อว่า Rodintech

ซึ่งก่อนหน้านี้ได้ออกเว็บแคมที่มีหน้าตาเหมือนหุ่นยนต์คิวริโอ และไอโบ้มาแล้ว

เว็บแคมหุ่นยนต์นักกีฬาตัวนี้สามารถเปลี่ยนท่าได้ มีให้เลือก 3 รุ่นด้วยกันคือ รุ่นที่มาพร้อม

กับลูกบาสเก็ตบอล เบสบอล และฟุตบอล โดยส่วนหัว แขน ขา และมือ สามารถปรับแต่ง

ท่าทางต่างๆ ที่สวยงามได้มากมาย เพื่อให้ตำแหน่งของเว็บแคมตรงกับหน้าเรา เชื่อมต่อกับ

พีซีทางพอร์ต USB เว็บแคม MPC-095 นี้จะใช้เซ็นเซอร์แบบ CMOS ที่มีความละเอียด 3.5

แสนพิกเซล ซึ่งภายในตัวมันจะมีไมโครโฟนที่สามารถเรียกสายเพื่อนบนเน็ตในระบบวิดีโอได้

อีกด้วย น่าเสียดายที่ยังไม่ได้มีการให้ข้อมูลเกี่ยวกับราคา และกำหนดการในการวางตลาดค่ะ