apuripoko_0.jpg 

เช้านี้ซีขอเล่าถึงหุ่นยนต์อีกสักตัวก็แล้วกันนะคะ ตัวนี้ไม่เพียงแต่จะน่ารักเท่านั้น มันยังมีการทำ

งานที่น่าสนใจอีกด้วยค่ะ ก่อนหน้านี้ ถ้าเพื่อนจำกันได้ ซีเคยแนะนำรีโมทอัจฉริยะที่สามารถเรียน

รู้คำสั่งได้ โดยทำออกมาเป็นปืนสั้นโดราเอมอน ซึ่งหลังจากโปรแกรมคำสั่งของรีโมทเสร็จแล้ว

ผู้ใช้งานจะต้องนำกระบอกปืนสวมเข้าที่นิ้ว เล็งไปยังเครื่องใช้ไฟฟ้า(ทีวี, แอร์ ฯลฯ) แล้วออก

เสียง “ปัง” ปืนรีโมทจะส่งสัญญาณอินฟราเรดไปเปิดเครื่องใช้ดังกล่าวให้ทันทีค่ะ

apuripoko_1.jpg 

แต่เจ้า APURIPOKO จากบริษัทโตชิบา เป็นหุ่นยนต์รีโมทที่ไม่เพียงแต่สามารถเรียนรู้รูปแบบ

ต่างๆ ของสัญญาณอินฟราเรดจากรีโมทเท่านั้น แต่ผู้ใช้ยังสามารถสั่งให้มันทำงานด้วยเสียงได้

อีกด้วยค่ะ เช่น สมมติว่า เราโปรแกรมรีโมททีวีไว้ ก็เพียงแค่สั่งมันว่า “เปิดทีวี” APURIPOKO

จะรับคำสั่งพร้อมทั้งยกมือที่มีลักษณะเป็นเสี้ยวทรงกลมด้านข้าง เพื่อส่งสัญญาณอินฟราเรดไป

เปิดทีวีให้ทันทีค่ะ…ว้าวน่ารักจริงๆ

apuripoko_2.jpg 

APURIPOKO จะมาพร้อมกับกล้องดิจิตอลที่เอาไว้สำหรับระบุตัวตนผู้ใช้ที่ได้รับสิทธิ์ในการ

สั่งงานมันด้วยค่ะ ปัจจุบันเจ้า APURIPOKO ยังอยู่ในขั้นทดสอบให้ทำงานร่วมกับทีวี ตั้งแต่

สั่งเปิด เปลี่ยนช่อง ตลอดจนเลือกเมนูบันทึกรายการลงบนฮาร์ดดิสก์ค่ะ

apuripoko_3.jpg

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=isUi0dbcywA]