bigdog_beta.jpg

สัปดาห์ที่แล้ว ซีได้นำวิดีโอคลิปสาธิตความสามารถของเจ้าหุ่นยนต์ 4 ขาที่ชื่อว่า BigDog มา

ฝากเพื่อนๆ ล่าสุด ซีพบ BigDog รุ่นทดสอบที่น่ารักมากค่ะ แต่จะน่ารักแค่ไหน? เพื่อนๆ คงต้อง

ไปพิสูจน์ด้วยสายตาตัวเองแล้วล่ะค่ะ

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=VXJZVZFRFJc]

ชอบใช่ไหมล่ะ ความจริง มันเป็นคลิปวิดีโอที่ทำออกมาสนุกๆ ล้อเลียนการทำงานของ BigDog

ที่เคลื่อนที่คล่องแคล่วได้เหมือนมนุษย์ แต่ซีว่า ตัวนี้ไม่เก่งเท่าเวอร์ชันจริงที่ค่อนข้างสมบูรณ์แล้ว

เพื่อนๆ คิดเหมือนซีไหมคะ