เช้านี้มาดูสุดยอดผลงานสิ่งประดิษฐ์ของ MIT ที่เลียนแบบการเคลื่อนที่ของสิ่งมีชีวิตใต้น้ำ

กันดีกว่าค่ะ ซึ่งทาง MIT จัดให้มันอยู่ในประเภทยานพาหนะเคลื่อนที่ใต้น้ำโดยอัตโนมัติ

หรือ AUV(Autonomous underwater vehicle) โดยมีชื่อว่า Finnegan ซึ่งมีรูปร่าง

หน้าตา และลีลาการว่ายน้ำเหมือนเต่าเป๊ะเลยค่ะ

Finnegan เป็นเต่ายนต์(RoboTurtle) ที่ทีมพัฒนาอธิบายว่า มันยานพาหนะเคลื่อนที่ใต้

น้ำได้โดยอัตโนมัติ โดยเลียนท่าทางการว่ายตลอดจนการการหลบหลีกสิ่งกีดขวางได้อย่าง

คล่องแคล่วด้วยตัวมันเอง

แทนที่ Finnegan จะใช้ใบพัด หรือเครื่องยนต์เจ็ตในการเคลื่อนที่ มันกลับใช้การโบกของ

แผ่นฟอยด์ที่มีลักษณะเหมือนครีบที่เต่าทะเลใช้ในการว่ายค่ะ ซึ่งการเคลื่อนที่ของเต่ายนต์

Finnegan จะดูเก่งไม่แพ้สิ่งมีชีวิตจริงๆ เลยค่ะ โดยเฉพาะการว่ายในแนวตั้งฉาก หรือหมุน

ตัวไปรอบด้วยความเร็วสูง ทำให้การสำรวจซากปรักหักพังที่จมอยู่ใต้ท้องทะเลลึกของเจ้า

Finnegan เป็นเรื่องง่าย โดยเฉพาะเมื่อเวลาที่มันต้องว่ายเอียงๆ เพื่อแทรกตัวเข้าไปใน

ซอกหลืบ หรือช่องแคบๆ นั่นเองค่ะ

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=9xOhNdiATIg]