นอกจากช่วงนี้จะมีหุ่นยนต์ออกมาให้ได้พูดถึงอยู่บ่อยๆ แล้ว ยังมีเรื่องของชุดหุ่นยนต์

ที่มนุษย์อย่างเราๆ ท่านๆ สามารถสวมใส่ได้เรียกว่า Exoskeleton โดยส่วนใหญ่จะ

พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในทางทหาร เนื่องจากเมื่อสวมใส่ชุดนี้เข้าไปแล้ว เราจะสามาถ

เดินเหิร หรือวิ่งได้อย่างคล่องแคล่วในขณะที่ขนสัมภาระที่มีน้ำหนักร่วม 100 กิโลกรัม

ได้อย่างสบายๆ เลยล่ะค่ะ

Human Universal Load Carrier(HULC) เป็นชุดหุ่นยนต์จอมพลังที่ได้รับการพัฒนา

ให้เป็นผลิตภัณฑ์แล้ว ซึ่งผู้สวมใส่สามารถแบกรับสัมภาระที่มีน้ำหนักได้สูงสุด 200

ปอนด์ได้อย่างสบาย โดยไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย เนื่องจากสามารถลดการใช้อ็อกซิเจ็น

ในขณะเดินได้ 5 – 10% เลยทีเดียว

แม้รูปลักษณ์ และโครงสร้างของชุดจะได้รับการออกแบบมาให้เหมาะกับใช้ทางการ

ทหาร แต่มันสามารถใช้กับผู้พิการที่ไม่สามารถเดินได้อย่างคล่องแคล่ว ตลอดจน

ผู้ใช้แรงงาน นักปีนเขา หรือคนทีมีน้ำหนักเกิน น้ำหนักของชุดประมาณ 10 กิโลกรัม

สามารถพับเก็บใส่เป้ด้านหลังได้ สนใจสั่งจองได้ที่เว็บไซต์ Berkley Bionics ค่ะ

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=EdK2y3lphmE]