ไม่ใช่แค่แม่ของคุณที่ชอบบอกให้นั่งหลังตรงๆเวลานั่งเล่นคอม ในที่ทำงานก็มีเหมือนกัน

นักวิจัยจาก Ben-Gurion University of the Negev ในอิสราเอลได้พัฒนาวิธีการฝึกอบรมแบบใหม่โดยใช้ภาพจากเวปแคมบอกให้พนักงานที่นั่งหน้าคอมว่าควรจะปรับปรุงท่านั่งยังไงให้ดีขึ้น

ผลของงานวิจัยนี้ได้ถูกตีพิมพ์ใน journal Applied Ergonomics จากการศึกษา 6 สัปดาห์ ด้วยกลุ่มตัวอย่างจากมหาวิทยาลัยและพนักงานในโรงพยาบาลจำนวน 60 คน โดยใช้กล้องเวปแคมจับภาพ ระบบนี้เป็นการให้ฟีดแบ๊คอย่างต่อเนื่องกับผู้ใช้ด้วยรูปถ่ายนิสัยพฤติกรรมการนั่งของพวกเค้าเอง โดยรูปมันจะเด้งขึ้นมาโชว์บนหน้าจอคอมพิวเตอร์เลยในแบบ real-time พวกเค้าสามารถเปรียบเทียบรูปภาพท่าทางลักษณะการนั่งของพวกเค้ากับรูปที่นั่งถูกต้องตามหลักการยศาสตร์ เพื่อแก้ไขให้แก้ไขพฤติกรรมการนั่ง และแน่นอนว่าระบบนี้จะใช้ได้ผลก็ต่อเมื่อพนักงานคนนั้นต้องการจะเปลี่ยนท่าทางการนั่งจริงๆ ถ้าเค้าไม่สนใจภาพถ่ายเหล่านั้นจะทำให้พวกเค้ารำคาญใจ และพาลจะไม่เปลี่ยนพฤติกรรมอีกด้วย

ผลการวิจัยพบว่าการฝึกการยศาสตร์แบบเดิม (traditional ergonomic training) กับการฝึกด้วยการใช้รูปถ่ายพบว่าในระยะสั้นกลุ่มตัวอย่างมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น แต่วิธีการใช้รูปถ่ายให้ส่งผลให้คนปรับพฤติกรรมในระยะยาวมากกว่าโดยเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเพศหญิงค่ะ

VIA CNET