หลังจากซีได้มีโอกาสได้ไปงานเปิดตัว Samsung Galaxy S3 ที่ประเทศออสเตรเลีย ซีก็ได้ค้นพบเทคโนโลยีใหม่ๆที่น่าสนใจ ที่ประเทศออสเตรเลียซึ่งเค้าได้ใช้และให้ความสำคัญมากๆนั่นก็คือเทคโนโลยีเกี่ยวกับพลังงานทดแทน ไม่ว่าจะเป็นพลังงานแสงอาทิตย์หรือพลังงานลมที่นำมาใช้กันจริงจังในบ้านเรือนของที่นั่นแล้วค่ะ

งานวิจัยที่น่าสนใจของเค้าก็คือการนำพลังงานแสงอาทิตย์มารวมศูนย์ให้ความเข้มข้นของแสงสูงๆแล้วยิงเข้าสู่หอคอยจากนั้นจะใช้อุณภูมิสูงๆประมาณพันกว่าองศาเซลเซียสมาผลิตเป็นโซลาร์ก๊าซ ผลลัพธ์ที่ได้คือจะเป็นการนำพลังงานแสงอาทิตย์มาแปรรูปเป็นก๊าซเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงรถยนต์ได้ค่ะ

 

http://www.youtube.com/watch?v=pJSNzy0Lpo0