คุณถามนาซ่าตอบ จัดเต็มสำหรับคนช่างซักเหลือเกินสรุปไปเลยว่า โลกจะแตกหรือไม่

[youtube]http://youtu.be/QMR6Glxl0bY[/youtube]