ใครที่ชอบใช้มือถือเปิด Wi-Fi hotspot บนรถไฟฟ้าหรือรถไฟใต้ดินต้องระวังหน่อยนะเพราะมันอาจจะไปรบกวนระบบการเดินรถได้

เมื่อปีที่ผ่านมาการวิ่งรถไฟใต้ดินมีการหยุดวิ่งอยู่หลายครั้ง เนื่องจากสัญญาณจากอุปกรณ์ Wi-Fi แบบพกพาของผู้โดยสารไปรบกวนระบบการเดินรถ เนื่องจากมันใช้คลื่นความถี่ 2.4GH ที่เป็นคลื่นความถี่อิสระสำหรับทำช่องสัญญาณ Wi-Fi

เครือข่าย 3G ถือว่าครอบคลุมระบบรถไฟใต้ดินของเสิ้นเจิ้นแต่เมื่อมีคนใช้ Wi-Fi แบบพกพามากขึ้นจึงทำให้เกิดปัญหา เพราะรถไฟฟ้าในหลายเมืองของจีนไม่มีการทดสอบระบบสื่อสารว่าไปรบกวนการเดินรถหรือไม่

ทางการก็เลยแก้ไขด้วยการติดตั้ง Wi-Fi เพื่อให้ผู้โดยสารใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงผ่านตัวส่งสัญญาณ Wi-Fi ที่ติดตั้งอยู่ในสถานีและขบวนรถแทน ผู้โดยสารรถไฟใต้ดินก็เลยได้รับอานิสงค์ไปเต็มๆ

บริการนี้จะเริ่มเปิดให้บริการภายในเดือนมิถุนายนนี้ ด้วยความเร็วของการเชื่อมต่อจะเร็วกว่าเดิม 2-4 เท่าค่ะ

VIA MICgadget