ต่อไปของเล่นต่างๆจะทำให้ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟนได้ นี่คือตุ๊กตาอินเตอร์แอคทีฟควบคุมผ่านสมาร์ทโฟนโดยใช้คาแรกเตอร์ของ Mirai Suenaga

ตุ๊กตาตัวต้นแบบนี้มีขนาดสูง 60 ซม. ภายในบรรจุชิ้นส่วนของหุ่นยนต์เอาไว้ ภายนอกก็ใช้ไวนิลมาทำเป็นผิวตุ๊กตาให้เกิดความนุ่ม รวมถึงใช้ชิ้นส่วนที่ผลิตจากเครื่องพิมพ์สามมิติทำออกมา

การทำให้มือ,แขนและขาของตุ๊กตาเคลื่อนไหวได้ เค้าได้ทำการติดตั้งเซอโวมอเตอร์ขนาดเล็กและเซอโวมอเตอร์แบบไฮบริดรวมทั้งหมด 24 ตัว มาจับคู่กับการหมุนของเฟืองเพื่อให้เคลื่อนไหว ตรงส่วนหัวตุ๊กตายังฝัง CPU board ที่เปรียบเหมือนสมองในการประมวลผลต่างๆ นอกจากนี้ยังมีบลูทูธ, เซยเซอร์อัลตราซาวด์, เซนเซอร์รับภาพ, เซนเซอร์รับเสียง, เซนเซอร์พิกัดและเซนเซอร์สัมผัส ทำให้มันกลายเป็นตุ๊กตาอัจฉริยะ

เพื่อลดค่าใชจ่ายในการพัฒนาตุ๊กตาตัวนี้ เค้าได้ใช้เทคนิคในการกลึงชิ้นส่วน มีการใช้ Aeroframe เพื่อเก็บมอเตอร์และควบคุมวงจรไฟฟ้าส่วนขา, ลำตัว, คอและไหล่เพื่อให้เคลื่อนไหวได้ราบรื่นขึ้น

VIA Damngeeky