แม้ว่า Uber อาจจะเจอข่าวร้ายอิตาลีที่ถูกศาลสั่งระงับการให้บริการไปเนื่องจากอาจจะมีปัญหากับ Taxi แต่ล่าสุดนี้ข่าวดีก็กลับมาเมื่อ ไต้หวันหลังจากมีการยื่นอุทธรณ์ ทำให้ตอนนี้กลับมาเปิดให้บริการได้อีกครั้ง

แถมยังได้พาร์ทเนอร์ใหม่ ผ่านบริษัทรถเช่า ซึ่งภายในบริษัทแห่งนี้จะมีคนขับรถให้อยู่แล้วทำให้ Uber อาศัยในช่องทางนี้เปิดให้บริการเรียกรถผ่าน Apps ต่อได้ ซึ่งคาดว่า Uber จะหา Partner แบบนี้ต่อไป

ถือว่าเป็นข่าวดีของคนไต้หวันเช่นกัน

Via Engadget