บุคลากรในโรงพยาบาลจำเป็นต้องใช้มือในการดูแลผู้ป่วย เพื่อให้เจ้าหน้าที่สื่อสารกับคนต่างชาติได้รู้เรื่อง ทาง Fujitsu พัฒนาเครื่องแปลภาษาแบบห้อยติดตัวเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงาน

Fujitsu Translator

Fujitsu

เมื่อปีที่ผ่านมาทาง Fujitsu ได้พัฒนาโต๊ะทำงานพร้อมไมโคโฟนที่ช่วยระบุเสียงของผู้พูด จากนั้นก็แปลเป็นภาษาอื่นได้ มาปีนี้เค้าก็ย่อเทคโนโลยีนี้ให้เหลือเล็กลงกลายเป็นแท็กป้ายชื่อติดตัวสำหรับคนทำงาน

อุปกรณ์ตัวนี้จะทำงานโดยเชื่อมต่อ Wi-Fi มาพร้อมไมโครโฟน omnidirectional 2 ตัว ติดตั้งที่ด้านหน้าและด้านบน โดยด้านหน้าจะคอยเก็บเสียงของคนที่เราคุยด้วย ส่วนด้านบนจะคอยเก็บเสียงผู้ใส่ ภายในจะติดตั้งซอฟท์แวร์ตรวจจับการสนทนาได้อัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องคอยกดปุ่มให้เริ่มทำงาน มันจะนำเสียงที่ได้ยินไปประมวลผลแปลภาษาผ่านเซิร์ฟเวอร์บน cloud จากนั้นก็แปลภาษาส่งกลับมาให้ออกเสียงผ่านลำโพงที่อยู่ด้านหน้าตามภาษาที่เราเลือกไว้

นั่นหมายความว่าก่อนใช้งานเครื่องนี้เราจะต้องทำการตั้งค่าภาษาที่ใช้และภาษาทีต้องการแปลซะก่อน ในช่วงต้นนี้จะรองรับภาษาญี่ปุ่น ภาษาอังกฤษ และภาษาจีนก่อน ส่วนความแม่นยำในการฟังต้องบอกว่ามีระบบกรองเสียงรบกวนทำให้ มันสามารถตรวจจับเสียงพูดได้ถูกต้องถึง 90% เลยทีเดียว โดยมันจะทำงานได้ในระยะไม่เกิน 80 เซนติเมตร

ทางฟูจิสึวางแผนที่จะนำไปทดสอบในโรงพยาบาลจริงๆ ช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ที่ University of Tokyo Hospital และสถาบันทางการแพทย์อื่นๆทั่วญี่ปุ่น ส่วนแผนการในอนาคตก็คือเพิ่มภาษาใหม่ให้รองรับมากขึ้น

VIA New Atlas