นักวิทยาศาสตร์จาก University of Maryland ประกาศความสำเร็จในการขนส่งไตไปให้กับผู้ป่วยหญิงที่ต้องผ่าตัดอย่างเร่งด่วนในระยะทาง 9.65 กิโลเมตร ส่วนผลการผ่าตัดก็เป็นไปได้อย่างเรียบร้อย

การบินครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ขนย้ายอวัยวะและนักวิจัยจากคณะแพทย์ศาสตร์ University of Maryland School of Medicine, นักบินและผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม โดยทำงานกับมูลนิธิ Living Legacy Foundation of Maryland ทำการสาธิตให้เห็นถึงศักยภาพของโดรนที่ช่วยขนส่งอวัยวะได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยกว่าการขนส่งแบบทั่วไป

ตัวโดรนที่นำมาใช้นั้นจะเป็นแบบ 8 ใบพัดนำมาดัดแปลง มีใบพัดและมอเตอร์สำรอง รวมถึงร่วมชูชีพกางออกมาเวลาเกิดเหตุฉุกเฉิน ป้องกันอันตรายจากการหล่นขณะบินอยู่กลางอากาศ มาพร้อมเครื่องมือพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยสอดส่องและปกป้องอวัยวะที่อยู่ภายในกล่องระหว่างขนส่ง

ปัจจุบันการขนส่งย้ายอวัยวะนั้นถือว่ามีกระบวนการที่ค่อนข้างซับซ้อน หากขนส่งทางเครื่องบินก็มีค่าใช้จ่ายที่สูง บางครั้งสายการบินก็เจอปัญหาเครื่องดีเลย์ แถมยังไม่สามาถสอดส่องอวัยวะที่ขนส่งไปได้ นอกจากนั้นวิธีนี้จะไม่สามารถส่งอวัยวะไปยังพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารได้ เนื่องจากข้อจำกัดทั้งการให้บริจาคและรับบริจาค ซึ่งโดรนจะมาช่วยแก้ปัญหาตรงจุดนี้ได้

“นี่ถือเป็นการบินครั้งประวัติศาสตร์ รวมถึงเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าความก้าวหน้าทางวิศวกรรมสามารถนำมาใช้ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ ใกรณีนี้คือเพิ่มความน่าเชื่อถือและความแน่นอนในการขนส่งอวัยวะได้อย่างมีประสิทธิภาพไปยังโรงพยาบาลที่ต้องการ