ปัจจุบันนี้ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าพฤติกรรมคนส่วนใหญ่ใช้งานผ่าน Mobile banking เป็นหลัก เพราะสร้างความสะดวก รวดเร็ว ให้กับผู้ใช้งาน แต่ก็ต้องยอมรับว่าความเสี่ยงที่จะตามมานั้นก็คือเรื่องของภัยคุกคามหรือความเสี่ยงใหม่ๆ ที่ก็ไม่สามารถคาดเดาได้

ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. เล็งเห็นความสำคัญของเรื่องนี้ จึงได้มีการยกระดับการกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความเสี่ยงจากภัยไซเบอร์ เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยให้กับสถาบันการเงินและประชาชนผู้ใช้บริการ

โดย,uแนวนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการให้บริการทางการเงินและการชำระเงินบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ ประกอบด้วย 2 ระดับ คือ
1 ธนาคารต้องวางมาตรการขั้นต่ำ เช่น การบล็อคไม่ให้อุปกรณ์ที่ไม่ปลอดภัย (ใช้ระบบปฎิบัติการเก่าเกินไป หรือ jailbreak) ไม่ให้ใช้งาน, มีการจำกัดการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์, เข้ารหัสข้อมูล
2 มาตรการเพิ่มเติม เช่น การกำหนดให้ PIN และ Password มีความซับซ้อนคาดเดาได้ยาก หรือตรวจสอบแอปพลิเคชั่นปลอมให้ครอบคลุมขึ้น พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจเทคโนโลยีการเงินให้ประชาชน

โดยแนวทางทั้งหมดจะบังคับใช้ พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย