ยุคนี้ใครๆ ก็เล่น TikTok เพราะเป็นแพลตฟอร์มสร้างสรรค์วิดีโอที่เรียกได้ว่าครีเอทสุดๆ ในระเวลาสั้นๆ สร้างความบันเทิงให้กับทั้งคนเล่นและคนดู แต่จะว่าไป แพลตฟอร์มเหล่านี้อาจจะพบเจอเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมได้ ล่าสุดจึงได้มีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถรายงาน Hashtag ที่เนื้อหาไม่เหมาะสมได้อย่างง่ายดายผ่านแอปพลิเคชัน

TikTok

TikTok แพลตฟอร์มสร้างสรรค์วิดีโอสั้นชั้นนำระดับโลก มีแนวทางการปฏิบัติด้านความปลอดภัยควบคู่กับการกำหนดหลักจรรยาบรรณบนแพลตฟอร์มอย่างเคร่งครัด โดยคำนึงถึงบรรทัดฐานทางวัฒนธรรมและกฎระเบียบในแต่ละประเทศ ซึ่งแนวทางการยกระดับความปลอดภัยบนแพลตฟอร์ม TikTok ได้ทำอย่างเคร่งครัดผ่าน 4Ps ได้แก่ Policy (นโยบาย), Product (ผลิตภัณฑ์), People (บุคลากร) และ Partners (พันธมิตร)

TikTok

TikTok ได้เพิ่มฟีเจอร์เพื่อให้ผู้ใช้สามารถรายงาน Hashtag ที่พบว่ามีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมได้อย่างง่ายดาย โดยการคลิก ไปที่เมนู Hashtag (แฮชแท็ก) -> Arrow (ลูกศร) -> Report (รายงาน) ผู้ใช้สามารถรายงานความไม่เหมาะสมทั้งในส่วนของคอนเทนท์วิดีโอ, คอมเมนท์ใต้วิดีโอ, เสียงหรือเพลงที่ใช้, ชื่อ Hashtag รวมถึงบัญชีผู้ใช้ที่สร้างหรือเผยแพร่เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนั้นอีกด้วย