หลายคนคงได้ข่าวว่าทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเตรียมประกาศการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในไทย ยกระดับการระบาดเป็นระดับ 3 ซึ่งหลายคนก็สงสัยว่าแล้วระดับ 3 เนี่ยมีความรุนแรงแค่ไหนกัน

ที่ผ่านมาโลกของเราก็มีการค้นพบโรคระบาดใหม่ๆเกิดขึ้นมาเป็นระยะ ไม่ว่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่จนมาถึง COVID-19 ทำกำลังส่งผลกระทบทั่วโลกในปัจจุบัน ส่งผลให้ทางองค์การอนามัยโลก (WHO) ต้องมาทำแผนรับมือโรคระบาดเหล่านี้โดยแบ่งตามระดับความรุนแรงของการแพร่กระจาย ซึ่งแต่ละขั้นจะมีการระบุคำจำกัดความ พร้อมกับคำแนะนำและป้องกันในการควบคุมโรค  เพื่อป้องกันการแพร่กระจายในวงกว้าง โดยระดับความรุนแรงนั้นจะแบ่งเป็น 3 ช่วง 6 ระดับดังนี้

ระยะ Interpandemic period 
ระดับ 1. ยังไม่พบการติดเชื้อในมนุษย์ มีการพบการติดเชื้อในสัตว์ แต่การแพร่กระจายจากสัตว์สู่คนยังอยู่ในระดับที่ต่ำ ซึ่งระดับนี้เป็นแค่การเตือนเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับโรคระบาดใหม่ๆที่จะเกิดขึ้น

ะดับ 2. ยังไม่พบการติดเชื้อในมนุษย์ แต่มีการค้นพบความเสี่ยงที่เชื้อจะแพร่กระจายจากสัตว์สู่คนได้ เป้าหมายของระดับนี้คือการเฝ้าระวังที่เข้มข้นขึ้น หากมีการพบการติดเชื้อจะได้ควบคุมได้เร็ว

ระยะ Pandemic alert period
ระดับ 3. มีการติดเชื้อในคน พบการติดเชื้อจากคนสู่คนผ่านการสัมผัสแบบใกล้ชิด เป้าหมายในระยะนี้คือ การตรวจวิเคราะห์เพื่อแสดงคุณลักษณะเชื้อไวรัสได้อย่างรวดเร็ว และสามารถรายงานแจ้งเตือนกรณีพบผู้ป่วยรายใหม่

ระดับ 4. มีการติดเชื้อจากคนสู่คนแต่มีการระบาดในวงจำกัดกลุ่มเล็กๆ เชื้อไวรัสยังไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับร่างกายคน จึงทำให้ไม่เกิดการแพร่กระจายในวงกว้าง เป้าหมายในระยะนี้คือควบคุมการแพร่กระจายให้อยู่ในวงจำกัด พร้อมเตรียมมาตรการรับมือหากมีการแพร่ระบาดในวงกว้าง

ระดับ 5 มีการติดเชื้อจากคนสู่คน การแพร่ระบาดในวงกว้างขึ้นแต่ก็ยังจำกัด เนื่องจากไวรัสปรับตัวให้เข้ากับร่างกายมนุษย์ได้มากขึ้น เป้าหมายการดำเนินงานในระยะนี้คือ ควบคุมการแพร่กระจายอย่างเต็มความสามารถและแจ้งเตือนให้ประชาชนรู้ว่าจะมีการระบาดครั้งใหญ่

ระยะ Pandemic period
ระดับ 6. หมายถึง ระยะที่เชื้อไวรัสยังปรับตัวทางพันธุกรรมมากขึ้นและมีศักยภาพที่จะแพร่กระจายจากมนุษย์สู่มนุษย์อย่างรุนแรง เป้าหมายการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในระยะนี้คือ ลดผลกระทบจากการระบาดใหญ่

ส่งผลกระทบอะไรกับคนไทยบ้าง

หากดูตามคำจำกัดความขององค์กรอนามัยโลกแล้วจะเห็นว่าการระบาดนั้นสามารถเกิดจากคนสู่คนได้ ผ่านการสัมผัสอย่างใกล้ชิด ซึ่งทางกระทรวงสาธารณะสุขเองก็มีการคัดกรองและตรวจสอบนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศเสี่ยงอยู่แล้วทำให้การแพร่กระจายในไทยอยู่ในวงจำกัดมาก คนไทยยังสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ แต่อย่างไรก็ตามเราเองก็ต้องป้องกันตัวเองด้วย ออกไปไหนก็อย่าลืมให่หน้ากาก รวมถึงล้างมือเป็นประจำก็จะช่วยลดโอกาสเสี่ยงได้ค่ะ

VIA ift2004.org