สถานการณ์ COVID-19 ที่ระบาดอยู่ในตอนนี้ หลายคนที่ป่วยตอนนี้ก็เริ่มกังวลว่าตัวเองจะป่วยเป็น COVID-19 รึเปล่า ล่าสุดทางคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้พัฒนาเว็บแอป ช่วยให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาประเมินความเสี่ยงของตัวเองเบื้องต้น ว่าติดเชื้อ COVID-19 รึเปล่า

ล่าสุดทางคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จับมือกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกันพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อช่วยให้คนทั่วไปเข้ามาตอบคำถาม ประเมินอาการป่วยของตัวเองว่ามีความเสี่ยงในการติด COVID-19 หรือไม่

ที่สำคัญแบบทดสอบนี้สามารถทำได้ 3 ภาษา คือ ไทย จีน และอังกฤษ นั่นหมายถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติก็สามารถเข้ามาทำได้ สำหรับคนที่อยากเข้าไปทำแบบประเมินได้ที่นี่ด้วยการสแกน QR Code ที่ด้านล่างเลยค่ะ หรือจะเข้าโดยตรง ที่นี่

เมื่อเข้าไปแล้วจะมีแบบประเมินตัวเองเบื้องต้นนั้นจะให้เรากรอกเพศและอายุก่อน จากนั้นจะมีแบบทดสอบทั้งหมด 4 คำถาม คือ

  • มีไข้รึเปล่า
  • มีอาการที่เข้าข่ายหรือไม่
  • มีประวัติการเดินทางไปยังประเทศที่มีการแพร่ระบาดของ COVID-19 รึเปล่า เช่น เกาหลี ญี่ปุ่น ฮ่องกง เป็นต้น
  • มีประวัติเคยสัมผัสกับคนที่ต้องสงสัยว่าติดเชื้อ COVID-19 รึเปล่า

เมื่อตอบคำถามทั้ง 4 ข้อเรียบร้อยแล้ว จะมีการประเมินความเสี่ยงออกมาเป็น 3 ระดับได้แก่

  • สีเขียว – ไม่เข้าเกณฑ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
  • สีเหลือง – ให้รีบแยกตัวเองออกจากคนรอบข้างเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ รวมถึงสังเกตอาการ หากไม่สบายหรืออาการไม่ดีขึ้น ให้พบแพทย์
  • สีแดง -ให้รีบไปพบแพทย์ ณ โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดโดยด่วน

หลังประเมินเสร็จ เราสามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมและข้อควรปฏิบัติจากกรมควบคุมโรคเพื่อช่วยป้องกันไม่ให้ติดเชื้อได้

VIA Thaipublica