วานนี้ (17 มีนาคม 63) ฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า เวลา 16.00 น. (17 มีนาคม 63) จะมีแถลงข่าวความร่วมมือในการพัฒนาชุดตรวจไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) โดยนายชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ พร้อมศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาสตราจารย์ ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล อธิการบดีสถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) และ ผศ.ดร.ชยสิทธิ์ อุตมาภินันท์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวโมเลกุล สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) 

โดยในรายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับชุดตรวจ COVID-19 ทาง VISTEC โดยความสนับสนุนจาก ปตท.ร่วมมือกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ใช้เทคนิค CRISPR Diagnostic เพื่อลดเวลาที่ต้องใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรค ให้เหลือเพียง 30-45 นาที ซึ่งปัจจุบันต้องทำในห้องปฎิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ใช้เวลา 4-6 ชั่วโมง ให้สามารถตรวจวินิจฉัยได้รวดเร็วแม่นยำยิ่งขึ้น และต้นทุนในการตรวจต่ำ เพียงไม่เกิน 500 บาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวินิจฉัยโรคนี้ของหน่วยงานสาธารณสุขและโรงพยาบาลในประเทศไทย ให้รวดเร็วและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น

ผศ.ดร. ชยสิทธิ์ อุตมาภินันท์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมชีวโมเลกุล (Biomolecular Science and Engineering : BSE) สถาบันวิทยสิริเมธี (VISTEC) ยังกล่าวเสริมว่า สถาบันฯ ได้ร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ภาควิชาจุลชีววิทยา โดยเริ่มทดลองกับตัวอย่างจากคลินิกแล้ว และอยู่ระหว่างการเตรียมแผนผลิตชุดทดสอบเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการในขั้นตอน Clinical Trial ในเดือนเมษายนนี้ 

“ขณะนี้มีสต็อคชุดตรวจประมาณ 10,000 ชุด และสามารถผลิตออกมาได้วันละ 4,000 ชุดต่อวัน แต่ต้องรอการประกาศยืนยันผลการทดสอบการใช้ และการยืนยันจาก รพ.ศิริราช อีกครั้ง หากได้รับการประกาศใช้แล้ว เชื่อว่าจะสามารถเร่งผลิตออกมาใช้ได้ต่อไป”

ทั้งนี้ ผลการผลิตและทดสอบชุดตรวจวินิจฉัย COVID-19 ในห้องปฏิบัติการ โดยคณะนักวิจัยของ VISTEC ได้ผลดังนี้

  •  ลอง VISTEC Test Kit Diagnostics เพื่อตรวจจับไวรัส COVID-19 ได้ผลดีมาก การตรวจวินิจฉัยรวดเร็วเหมือนการทดสอบหญิงตั้งครรภ์
  • วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม มีการทดสอบ โดยการใช้เชื้อไวรัส COVID-19 ของจริง ที่ รพ.ศิริราช
  • ต้นทุนค่าใช้จ่าย ในการจัดทำชุดอุปกรณ์ตรวจวัดทุกอย่าง ในเมืองไทยประมาณ 15 US$ (ประมาณ 475 บาท)

 

กล่าวโดยสรุป

  • VISTEC สามารถใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ผลิตชุดตรวจจับไวรัส COVID-19 ได้สำเร็จในเวลาอันสั้น เป็นคณะแรกๆของโลก
  • ชุดตรวจวัดนี้ เมื่อผลิตเป็นจำนวนมากจะช่วยให้ไทยรับมือกับการระบาดของไวรัสระยะที่ 3 ได้ดียิ่งขึ้น เพราะ มีราคาถูกมาก ใช้เวลาตรวจสั้น มีความไวสูง และผลิตได้เองภายในประเทศ
  • VISTEC/ปตท. พร้อมที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้กับหน่วยงานของรัฐนำไปผลิตเป็นชุดตรวจในปริมาณมากๆ

 

ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งในช่วงเวลาหน้าสิ่วหน้าขวานแบบนี้นะคะ.. เพราะด้วยทั้งเรื่องของระยะเวลาในการตรวจที่ลดน้อยลงไปมาก.. รวมทั้งราคาที่ถูกลงจนประชาชนสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นอีกด้วย.. ซึ่งเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่า.. ประเทศไทยของเราจะผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันได้ในเร็ววัน..

 

Source: MGROnline, Isranews