สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 ในประเทศตอนนี้ สิ่งสำคัญที่จะที่จะให้เราก้าวผ่านไปได้คือการร่วมมือร่วมใจกัน โดยทาง เอไอเอส ได้ติดตั้งเครือข่าย 4G และ 5G ในรพ.สนามที่ใช้ดูแลผู้ป่วย COVID-19 เพื่อเสริมเครือข่ายสื่อสาร และอำนวยความสะดวกทีมแพทย์ พยาบาล ณ รพ.ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ทั้งนี้ จากการที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ได้ขยายการให้บริการ โดยดัดแปลง ประยุกต์อาคาร DLUXX Thammasat ซึ่งเป็นหอพักความสูง 14 ชั้น เป็นโรงพยาบาลสนามชั่วคราว เพื่อรองรับผู้ป่วยที่ได้รับการแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัส COVID-19 โดยเริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 นั้น  เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะแพทย์ และอำนวยความสะดวกให้บุคลากร ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องสื่อสารได้อย่างไม่ติดขัด

โดยทีมวิศวกรเอไอเอส จึงได้เข้าสำรวจและติดตั้งเครือข่ายเพิ่มเติม หวังขยายขีดความสามารถในการรองรับการใช้งาน ทั้งบน 4G ที่จะเพิ่ม Capacity อีกถึง 3 เท่า และ 5G เพื่อเตรียมรองรับการใช้เทคโนโลยี Telemedicine ในอนาคต โดยทีมงานวิศวกรจะเฝ้าติดตาม Monitor ปริมาณการใช้งาน เพื่อให้เครือข่ายพร้อมใช้งานได้อย่างไม่ติดขัดตลอดภารกิจการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ต่อไป