นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดตัวแคมเปญ ‘บ้านใกล้เรือนเคียง’ ให้ประชาชนในท้องถิ่นสามารถสำรวจชุมชนที่กำลังได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจและสุขอนามัยได้ด้วยตนเองกว่า 1,500 ชุมชน ใน 50 เขตของกรุงเทพมหานคร เพื่อให้คนในชุมชนต่างๆสามารถช่วยเหลือกันเองได้โดยตรงโดยที่ไม่ต้องรอการช่วยเหลือจากส่วนกลาง

ด้วยการใช้ Google Maps เป็นแพลตฟอร์มในการจัดทำฐานข้อมูลของชุมชนต่างๆ ทั้งความหนาแน่นของชุมชน ความต้องการความช่วยเหลือ สิ่งที่ขาดแคลน รวมถึงชื่อผู้ติดต่อของชุมชนนั้นๆ ให้สามารถไปเช็คข้อมูลกันเองได้เลย

แนวคิดของแคมเปญ ‘บ้านใกล้เรือนเคียง’ นี้ก็คือ ต้องการแก้ปัญหาในระดับเส้นเลือดฝอยของเมือง ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของธุรกิจและกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ การแก้ปัญหาในระดับนี้จะส่งผลให้ลดการเกิดปัญหาระดับใหญ่ได้ ซึ่งถ้าชุมชนไม่มีการเจ็บป่วย ก็จะช่วยลดปัญหาของพื้นที่นั้นๆได้ในอนาคต และลดภาระของบุคลากรสาธารณสุขได้มาก

นอกจากนี้ การช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นโดยตรงจะเป็นการลดการบริหารจัดการ และมีความโปร่งใสมากขึ้น อีกทั้งยังทำให้คนในชุมชนมีความเข้าใจกับปัญหาในพื้นที่ของตนได้เป็นอย่างดี และที่สำคัญคือ ในปัจจุบันความช่วยเหลือต่างๆเน้นแก้ไปที่ส่วนกลาง ยังไม่ลงมาถึงพื้นที่ในชุมชน ซึ่งโครงการนี้ก็จะช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและรวดเร็วมากขึ้น

ซึ่งแคมเปญนี้ได้ใช้ Google Map มาเป็นแพลตฟอร์มในการจัดทำฐานข้อมูลของชุมชนต่างๆทั่วกรุงเทพมหานครกว่า 1,500 ชุมชน โดยจะมีการระบุความหนาแน่นของชุมชนต่างๆด้วยสัญลักษณ์รูปบ้าน และใช้รหัสสีแสดงถึงความหนาแน่นของชุมชน ไล่ตั้งแต่สีเขียวแสดงชุมชนที่มีความหนาแน่นน้อย ไปจนถึงสีแดงที่แสดงถึงความหนาแน่นมากของชุมชน ซึ่งหากคลิกไปที่สัญลักษณ์รูปบ้านก็จะมีข้อมูลของชุมชนนั้นๆปรากฎขึ้นมา เช่น ข้อมูลเบื้องต้นของชุมชน ความแออัด ความต้องการของชุมชนที่ขาดแคลน และรายชื่อผู้แทนของชุมชนที่สามารถติดต่อได้ ซึ่งการใช้แพลตฟอร์มที่ง่ายต่อการใช้งานอย่าง Google Map นี้จะทำให้ง่ายต่อผู้ใช้งานทุกคน และก็จะทำให้โครงการนี้ดำเนินไปได้อย่างเต็มประสิทธิภาพด้วย

หากใครสนใจแคมเปญนี้ก็สามารถเข้าไปที่ และลองสำรวจชุมชนของตนและชุมชนข้างเคียงได้ ซึ่งหากเราทุกคนช่วยกันเองได้โดยไม่ต้องรอการช่วยเหลือจากส่วนกลางก็จะเป็นการลดการเกิดปัญหาและระงับการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ได้เร็วขึ้น รวมถึงทำให้สามารถสร้างเสริมให้ชุมชนเข้มแข็งและสามารถลดปัญหาในชุมชนลงไปได้ ไม่เฉพาะเรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 นี้เท่านั้น แต่ยังยังรวมถึงปัญหาในอนาคตอื่นๆก็สามารถใช้แนวทางนี้ได้เช่นเดียวกัน

ที่มา chadchartofficial