หน้ากากอนามัยเป็นของจำเป็นที่ทุกคนขาดไม่ได้เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้งาน ทางทีมวิจัยจุฬาฯ คิดค้นสเปรย์ใช้สำหรับพ่นหน้ากากผ้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันไวรัส กันน้ำ กรองเชื้อโรค

ในช่วงที่หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ขาดแคลนในช่วงโควิด-19 ระบาด หลายคนจึงเลือกใช้หน้ากากผ้าแทนเพราะสามารถซักทำความสะอาดเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้

ทางทีมวิจัย ผศ. ดร. ภญ. จิตติมา ลัคนากุล คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจึงได้พัฒนาสเปรย์มีชื่อว่า ชีลด์พลัส โพรเทคติ้ง สเปรย์ (Shield+ Protecting Spray) เพื่อใช้ฉีดพ่นหน้ากากผ้าให้ช่วยปกป้องเราได้มากขึ้น ทั้งการป้องกันไวรัส กันละอองคัดหลั่งและกันน้ำโดยผลิตมาจากสารที่ไม่เป็นอันตรายต่อระบบหายใจของเรา

มีการทดสอบในห้องทดลองโดยเปรียบเทียบหน้ากากผ้าที่พ่นและไม่ได้พ่นสเปรย์พบว่า หน้ากากที่พ่นสเปรย์นั้น จะทำให้เส้นใยผ้ามีการเชื่อมต่อกันมากขึ้น ส่งผลให้ช่องว่างระหว่างเส้นใยน้อยลง สามารถกรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอนเพิ่มขึ้น 83% และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการกรองเชื้อโรคในน้ำลายและในอากาศได้มากขึ้น 93% และ 142% ตามลำดับ

นอกจากคุณสมบัติในการกรองอนุภาคขนาดเล็กและเชื้อโรคแล้ว สเปรย์นั้ยังเพิ่มคุณสมบัติกันน้ำด้วยทำให้เราไม่จำเป็นต้องถอดเปลี่ยนหน้ากากใหม่ ส่งผลให้หน้ากากผ้าหนึ่งชิ้นใช้งานได้นานขึ้น ถือเป็นการลดปริมาณะขยะที่เกิดจากหน้ากากใช้แล้วอีกด้วย


ปัจจุบันทางทีมวิจัยได้ผลิตและแจกจ่าย Shield+ Protecting Spray จำนวน 10,000 ขวด ซึ่งสามารถใช้พ่นหน้ากากผ้าได้รวม 240,000 ชิ้น ให้กับบุคคลเบื้องหลังที่ทำงานหนักเพื่อตอบสนองนโยบายการหยุดเชื้อเพื่อชาติ ซึ่งประกอบด้วย ทีมสนับสนุนบริการทางการแพทย์ พนักงานขับรถส่งของให้กับโรงพยาบาล ตำรวจและทหารประจำด่านสกัด COVID-19 และพนักงานเก็บขยะที่ช่วยดูแลจัดการของเสียจากครัวเรือน

สำหรับคนที่อยากสนับสนุนโครงการนี้ สามารถร่วมบริจาคได้ที่ https://taejai.com/th/d/savethailandspraymask/ เพื่อนำไปผลิต Shield+ Protecting Spray นำไปแจกจ่าย และส่งเสริมให้มีการใช้หน้ากากผ้าแทนหน้ากากอนามัยในบุคคลทั่วไป  เพื่อช่วยป้องกันการแพร่กระจายของโรคระบาดโควิด-19

VIA CHULA